Figyelemfelhívás a projektmegvalósítás során előforduló gyakori kockázatok, hibák megelőzéséről!

2021.12.22.

Tisztelt Támogatott Vállalkozók!

A pályázati elszámolás során továbbra is rendszeresen jelentkeznek hiányosságok, problémák, melyre a támogatás gördülékeny kifizetése érdekében ismételten felhívjuk a figyelmüket, és elvárjuk a Támogatói okiratban foglalt kötelezettségek teljesítését!

1.      KOMA

A Program Felhívásában jeleztük, hogy a támogatott vállalkozásnak a teljes támogatási időszak alatt szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA)! /pályázati Felhívás 6. 15) alpont, 15. pont, 17. pont, 18. pont, 19. pont, 22. pont, Támogatói okirat 2.2 pont/

A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt nem fizethető ki támogatás. Amennyiben a záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylésről szóló döntés meghozatalakor a támogatást igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy köztartozás mentességét 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással felszólításra sem igazolja, jogosulatlan igénybevétel kerül megállapításra és az addig kifizetett támogatási összeg visszakövetelésre kerül. (pályázati Felhívás 19. pont)

Az időközi kifizetés jogosultsági alapfeltételei:  - Vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adatbázisban (pályázati Felhívás 17. pont)

Amennyiben a fenti elvárás nem teljesül, a vállalkozás számára bizonyos könnyítések nem lesznek elérhetőek, például nem részesülhet időszaki előzetes kifizetésben, továbbá a kifizetések késedelmet szenvedhetnek még akkor is, ha nullás NAV-igazolás kerül becsatolásra (mivel az mindössze 30 napig érvényes), így az ebből eredő késedelmes kifizetésekért illetve visszakövetelésért minden felelősség a Támogatottat terheli.

A köztartozásmentes adatbázisban történő megjelenés a vállalkozás adószámának megadásával itt ellenőrizendő: https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig érvényes! Javasoljuk minden hónap 11-én ellenőrizni!!!

2.      Beszámolók határidőre történő benyújtása

A Támogatói okiratban előírjuk, hogy a pénzügyi és beszámoló benyújtási útmutatók szerint legalább 6 havonta a támogatott projekt előrehaladásáról szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtani.

Amennyiben ez nem teljesül, a Támogató jogosult elállni a támogatástól, ami a már kifizetett támogatási összeg visszakövetelését vonja maga után.

Kifejezetten elvárjuk, hogy a támogatási időszak 8. hónapjának tizenötödik napjáig a Forrástárban véglegesítésre kerüljön legalább az első beszámoló!

Szintén elvárjuk, hogy a véglegesített beszámolóhoz tartozó, a Forrástárból kinyomtatandó számlaösszesítő a véglegesítéstől számított 10 napon belül postai úton benyújtásra kerüljön.

3.      Weblap/honlap

Amennyiben a Támogatott vállalkozás saját honlapot, weboldalt, aloldalt hoz létre a támogatási időszak alatt, vagy a fenntartási időszakban, köteles arról a Támogatót tájékoztatni, és kötelező azon feltüntetni az OFA által nyújtott támogatás tényét! /pályázati Felhívás 11. pont, ÁSZF 8. pont/ A kötelezettség az alábbi mondat megjelenítésével teljesíthető:

A vállalkozás létrehozását és fejlesztését a „Vállalkozó Start” program keretében az OFA Nonprofit Kft. támogatta. A támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította. A támogatás összege: ……. Ft."

Ha a fenti elvárás nem teljesül, a weboldal elkészítésének költsége a kötelezettség teljesítéséig nem lesz elszámolható!

Ha nincs honlapja, de valamely közösségi oldalon elérhető hirdetési felületet hoz létre, kérjük annak elérhetőségét (linkjét) adja meg!

A honlap linkjének megadása a vallalkozostart.hu oldalon a felhasználói fiókba belépve a Vállalkozás menüpontalatt a Vállalkozás weboldalának címe mező kitöltésével teljesíthető.

4.      Mentorálásra bejelentkezés

A Támogatói okiratban leírtak szerint a támogatási időszak alatt minden vállalkozó köteles negyedévente 1, összesen legalább 4 mentorálási alkalmon dokumentált módon részt venni, és a mentorálásra jelentkezés során a projekt megvalósításáról részletesen számot adni. Különösen fontos a bevételre vonatkozó adatok pontos megadása!

A fenti kötelezettség nem teljesítése esetén a Záróbeszámoló nem kerül elfogadásra!


5.      Mentor-Fórum

A következő időszakban folyamatosan lehetőséget biztosítunk Mentor-Fórumra történő jelentkezésre, melyen további ismeretek elsajátítására, aktuális információk megszerzésére, a vállalkozótársakkal történő kapcsolatépítésre, piacszerzésre, együttműködések létrehozására nyújtunk lehetőséget. A Fórumra a mentoráláshoz hasonlóan a vallalkozostart.hu oldalon saját fiókjába bejelentkezve a Fórum menüpont alatt tud jelentkezni. Bejelentkezés nélkül nem tud becsatlakozni az alkalomra! A Fórumon nem kötelező a részvétel, de kiváló lehetőség a támogatott vállalkozók számára!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Fórumon való részvétel nem minősül Mentorálásnak! A Fórumon való részvétel projektidőszak alatti legalább négy Mentorálási eseményen történő részvételt nem helyettesíti!

6.      Helyszíni ellenőrzés, monitoring

Amint arról már tájékoztattuk, a projektmegvalósítás kezdetétől egészen a fenntartási időszak végéig, bármelyik pályázónknál végezhetünk helyszíni ellenőrzést. Elsősorban azokat a pályázóinkat keressük fel, akiknél a projektmegvalósítást kockázatosnak ítéljük meg, mint pl: a Támogatói okiratban jelzett kötelezettségek nem teljesítése; a jóváhagyott üzleti tervtől, illetve a tervezett bevételektől történő jelentős, a beszámolókban kellően nem indokolt eltérés; beszámolási kötelezettség késedelmes/nem megfelelő teljesítése; mentorálási alkalmakon történő részvétel elmulasztása, késedelmes teljesítése.

A helyszíni ellenőrzés során az elszámolásra kerülő számlák előírt törvényi/eljárásrendi megfelelőségét is ellenőrizzük!

A COVID-19 hatásait is figyelembe véve kevésbé kockázatos projektek esetén on-line felületen vagy személyesen a projektek monitorozására is sor kerülhet, melynek célja a projektmegvalósítás kockázatainak felmérése, lehetőség szerinti mérséklése. A monitoring időpontját és formáját a Támogatottal e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

Amennyiben még nem töltötte ki november végéig a kockázatok felmérésével kapcsolatos kérdőívünket, mielőbb olvassa el ide kattintva a tájékoztatót, és az október végi adatok megadásával pótolja a kitöltést december végéig!


    7.  Kapcsolattartás, levelezés, Zoom-ögyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetősége korlátozott, amelyről aktuális információt honlapunk (https://vallalkozostart.hu/) Kapcsolatok menüpontjában kaphat. A könnyebb és személyesebb jellegű ügyfélszolgálat és tájékoztatás érdekében heti szinten (általában keddi és csütörtöki napokon 11:00-11:45 között, esetenként hétköznap délután) online (ZOOM-felületen) tájékoztatást, ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosítunk, amelyben általános ügyfélszolgálati kérdésekre válaszolnak a „Vállalkozó Start” program támogatója, az OFA Nonprofit Kft. szakmai ügyfélszolgálatos munkatársai.

Az on-line ügyfélszolgálati tájékoztató alkalmakra a vallalkozostart.hu oldalon saját fiókjába bejelentkezve a ZOOM-ügyfélszolgálat menüpont alatt tud jelentkezni.

 

Az e-mailes levelezésekkel kapcsolatosan:

A Forrástáron keresztül kiküldött levelek noreply@ofa.hu címről mennek ki. Erre ne küldjenek válaszüzenetet!!! Általános kérdéseiket továbbra is a vallalkozostart@ofa.hu címre, mentorálással kapcsolatos kérdéseiket a mentoralas@vallalkozostart.hu címre várjuk.

Amennyiben pályázónk, kérjük levelezése során minden esetben tüntesse fel a Forrástárban beküldött pályázatának VS- . . . .   azonosítószámát! Amennyiben társas vállalkozásként pályáztak, úgy a nevükön túl a vállalkozás nevét is tüntessék fel.

vallalkozostart.hu oldalon elérhető Hírek, Tájékoztató és GY.I.K. menüpontokat rendszeresen aktualizáljuk. Kérjük, kísérje figyelemmel az ott megjelenített információkat! Kérjük kapcsolattartásra a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeinket használja!

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény

Közlemény Beszámolók benyújtásával kapcsolatos könnyítésekről