Bejegyzések

Kockázatelemzési kérdőív kitöltése - Határidő: 2021.11.26. péntek 12:00 óra

2021.11.19. Tisztelt Támogatott Vállalkozó!   Az OFA Nonprofit Kft. mint Támogató folyamatosan figyelemmel kíséri, felméri és értékeli a „Vállalkozó Start” Program keretében támogatott projektek megvalósításának kockázatait. Amint azt a Program honlapjának Tájékoztató menüpontjában már jeleztük, felhívjuk az alábbi linken elérhető online kockázatelemzési kérdőív kitöltésére, melynek során vállalkozása működésének, projektje határidőre történő megvalósításának és elszámolásának kockázatait mérjük fel. A kérdőívben olyan kérdések is szerepelnek, amelyeket több platformon – pl. mentorálásra jelentkezés, beszámoló készítés- is felteszünk. Amennyiben ezen adatszolgáltatások között eltéréséket, következetlenséget észlelünk, az megkérdőjelezi adatszolgáltatásának pontosságát, és azt jelzi számunkra, hogy támogatott projektje megvalósítása során kockázatokkal kell számolnunk. A kiemelten kockázatos projekteket monitorozzuk, ezen esetekben a vállalkozók online vagy személyes monitoring

Tájékoztató GYED igénybevételével kapcsolatos eljárásrendről

  Hatályos: 2021.11.19-től Tájékoztatás támogatási jogviszony alatt gyermeket vállaló egyéni vállalkozó lehetőségeiről   1.     Projekt megvalósítási időszakban (12 hónapos önfoglalkoztatás) alatt CSED igénybevétele esetén Mivel az önfoglalkoztatás kötelező elem a projektmegvalósítás során , így a megvalósítási időszakban nincs lehetőség arra, hogy a támogatásban részesülő egyéni vállalkozó „maga helyett” az alkalmazott bérét számolja el a projektben. Mindezek alapján a CSED folyósítási idejének kezdetéig a vállalkozó a támogatási időszak lerövidítését kezdeményezi , azaz a projekt megvalósítási időszakát csökkenteni szükséges. Ezáltal a megvalósítási időszak addig tart, amíg az egyéni vállalkozó nem részesül CSED-ben . (Pl. a 12 hónapos megvalósítási időszak 8 hónapra csökken, így 8 havi bér és az erre eső 40%-os átalány összege nyújtható támogatásként.) Ebben az esetben a támogatói okirat módosítása szükséges. A fenntartási időszak ebben az esetben is a támogatási idősza

Közlemény pályázati lehetőségről

Tisztelt Kedvezményezettek! A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) külső partnerként segítette a "Vállalkozó Start" Program megvalósulását.  Jelen tájékoztatóban hívjuk fel ismételten a figyelmüket az alábbi pályázati felhívásra, melynek keretében az Év Kezdő Vállalkozója Különdíj ra pályázhatnak a 18-40 év közötti vállalkozók. A felhívást a FIVOSZ oldalán megjelent formában tesszük közzé, a felhívás aktuális verziója az alábbi linken érhető el: https://fivosz.hu/az-ev-fiatal-vallalkozoja-dij-2021 Az Év Fiatal Vállalkozója Díj 2021 Presztízs neked, a cégednek, Magyarországnak!   A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 2021-ben ismét pályázatot hirdet az Országos Fiatal Vállalkozói Díj elnyerésére két kategóriában.   Év Fiatal Vállalkozója 2021 A fiatal vállalkozók legnagyobb presztízsű magyarországi díjára  18 és 40 év közötti, saját vállalkozással bíró természetes személyek jelentkezhetnek, illetve jelölhetők.  A díj a fiatal vállalkozói generáció jel

Közlemény Beszámolók benyújtásával kapcsolatos könnyítésekről

  Hatályos: 2021.08.03-tól.   Beszámolók benyújtásával kapcsolatos változások   Az alábbi egyszerűsítéseket, könnyítéseket 2021.08.03-tól annak érdekében vezetjük be, hogy a Támogatott vállalkozások (továbbiakban: Kedvezményezettek) számára az időközi beszámolók benyújtását egyszerűbbé, gördülékenyebbé tegyük, és azok ellenőrzését, így a kifizetéseket is felgyorsítsuk. Ahhoz, hogy az alábbi változásokat alkalmazni tudjuk, a Támogató részéről a hatályos Támogatói okiratok (továbbiakban: Okirat) egyoldalú módosítására van szükség, melyről a 2021. július végéig hatályba lépett okirattal rendelkezőket 2021.08.23-ig a Forrástár felületén kiértesítjük. A módosítás hatályba lépéséhez szükséges, hogy a Kedvezményezett az Okiratok módosítását elfogadja.   1.      Az időközi beszámolók benyújtásának rendje az alábbiak szerint változik. Kedvezményezett saját döntése alapján bármelyik két egymást követő negyedéves Időközi illetve Záró beszámolót és kifizetési igénylést összevonva is b

Közlemény Tartaléklistára került (VS-1008 feletti sorszámú) pályázók támogatásáról

Hatályos: 2021.08.03-tól. Tartaléklistára került pályázók támogatása A „Vállalkozó Start” Program lebonyolítására az illetékes minisztériummal kötött szerződés kiegészítő forrásra vonatkozó módosítása hatályba lépett, így a VS-1008 pályázati azonosítónál magasabb sorszámmal beérkezett pályázatok érvényességéről, vagy a szükséges további hiánypótlásokról az értesítések Forrástárban és e-mailben történő kiküldését megkezdtük. A benyújtott pályázatok bírálatának elhúzódása miatt a Támogatói okirattal még nem rendelkező pályázók számára lehetővé vált, hogy a projekt kezdő dátumát 2021.06.01-re, 2021.07.01-re, vagy legkésőbb 2021.08.01-re módosítsák, amennyiben az egyéb elszámolni kívánt költségekre vonatkozó beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele a fenti módosított projektkezdési dátumot megelőzően nem történt meg. Mivel a projekt megvalósításának időtartama 12 hónap, kérjük figyeljen arra, hogy a projekt kezdő dátuma és a befejezés dátuma (hónap utolsó napja) között pontosa

Közlemény - Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról, beszámolók beadásának várható könnyítéséről, tartaléklistára került pályázókról

Megjelent: 2021.07.25. Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának igénybevétele   Több megkeresés érkezett hozzánk az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, hogy a „Vállalkozó Start” Program keretében támogatott vállalkozások igénybe vehetik-e a 310/2021.(VI.7.) Korm. rendelet szerinti önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását. ( https://nfsz.munka.hu/cikk/1544 ). A „Vállalkozó Start” Program pályázati Felhívásában az alábbi kitétel szerepel: " A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet." A Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetett álláspont alapján, tekintettel arra, hogy az egyszeri kompenzációs támogatás nem a vállalkozóvá válással kapcsolatos segítségnyújtást vagy a támogatási kérelemben foglalt projekt végrehajtását célozza, hanem a koronavírus okozta veszélyhelyzet és az annak kapcsán elrendelt egyes intézkedések, korlátozások következtében veszélyeztetett önfoglalkoztatók fennmaradását hivat

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Aktualizálva: 2021.07.25. Beszámolók benyújtásával kapcsolatos útmutatók módosításai:   FIGYELEM!!! A beérkezett pénzügyi beszámolók döntő többsége sajnos súlyos hiányosságokkal, hibákkal került benyújtásra, jelentős részük több körös hiánypótlásra szorul, ezért feldolgozásuk, ellenőrzésük a tervezettnél lassabban halad.  Fentiek miatt további egyszerűsítések, könnyítések bevezetésén dolgozunk (melyekről a 2021.07.26-i héten teszünk közzé információt), illetve további tanácsadói/mentori segítséget kívánunk nyújtani a hibás beszámolók javításához, a hiánypótlások teljesítéséhez a beszámolók ellenőrzésének felgyorsítása érdekében. Kérjük a Támogatottakat, hogy a beszámolók beadását, hiánypótlását megelőzően alaposan olvassák át a közzétett útmutatókat és videóanyagot, illetve ezek fényében tekintsék át a már beadott beszámolójukat! Amennyiben valami nem érthető, vagy kérdésük merül fel, jelentkezzenek be a beszámoló benyújtásával kapcsolatos kiscsoportos vagy egyéni mentorálásra (a valla