Bejegyzések

Elfogadásra kerültek a korábban beharangozott módosítások, könnyítések

közzétéve: 2022.12.30. Tisztelt Kedvezményezettek! Tájékoztatjuk, hogy a "Vállalkozó Start" Program illetékes minisztériummal megkötött támogatási szerződésének módosítása hatályba lépett, így a korábban közzétett  KATA-jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatásban foglaltakat érvényesíteni tudjuk. A hatályba lépett módosítások, könnyítések alapján: A COVID-19 pandémia, és a gazdasági nehézségek miatt az elvárt bevételüket a projektidőszakban nem teljesítő vállalkozások számára lehetőség van a projektidőszak módosítására legkésőbb 2021.11.01-i projektkezdési dátumra, amennyiben  a beszámolókban elszámolásra benyújtott egyéb költségek beszerzései a módosított projektidőszakban valósultak meg, és nincs még elfogadva és kifizetve az egyéb költségek számláit is tartalmazó beszámoló. A projektidőszak kezdetének esetleges módosításáról kérjük egyeztessenek ügyfélszolgálatunkkal! 2022.08.31-ig KATA-adózó betéti társaságok: Az egyszerűsített végelszámolás alatt levő betéti tá

Igazgatási szünet 2022.12.24 - 2023.01.08.

Kép
frissítve: 2022.12.30 Tájékoztató: igazgatási szünet közzétéve: 2022.12.23. Tájékoztatjuk, hogy az OFA Nonprofit Kft., így a  Vállalkozó Start Program Ügyfélszolgálata is a Kormány által elrendelt igazgatási szünethez igazodva, 2022.december 24. napjától 2023. január 8. napjáig zárva tart. A jelzett időszakban a mind a személyes ügyfélfogadás, mind egyéb elérhetőségi csatornáink (e-mail, telefon) szünetelnek, a legsürgetőbb, aktuális levelek kivételével az e-mailek megválaszolására 2023.01.09-től kerítünk sort. A benyújtott módosítási kérelmek és igények elbírálása, és minden egyéb folyamatban lévő ügy ügyintézési ideje meghosszabbodik az igazgatási szünet időtartamával. A folyamatban lévő ügyekben a támogatottak számára is hosszabb idő áll rendelkezésre a határidőn belül teljesítendő hiánypótlások, beszámolók, fenntartási jelentések, adatszolgáltatás megtételére, tehát a 2022.12.31-ig beadandó beszámolókat, fenntartási jelentéseket legkésőbb 2023.01.16-ig kell benyújtani. Az igazgatás

Fenntartási jelentés - információk, kitöltésének útmutató

Frissítve: 2022.11.23. A „Vállalkozó Start” program Kedvezményezettjeinek a 12 hónapos támogatási időszakot (projektidőszakot) követően további 12 hónapig kell a vállalkozásukat fenntartaniuk, működtetniük. A fenntartási kötelezettség keretében a projekt fizikai befejezésének időpontját (a 12 hónapos támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben a támogatott vállalkozás realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele el kell érje a minimum 1 000 000 Ft-ot. A fenntartási időszak végéig a vállalkozás nem szüntethető meg -egyéni vállalkozás esetén nem is szüneteltethető -, kivéve azon korábban KATA adózó betéti társaságokat, melyek egyszerűsített végelszámolása 2022. szeptember 30-ig elindult, az adóhatósághoz bejelentésre került, és az egyszerűsített végelszámolással párhuzamosan a támogatott vállalkozó egyéni vállalkozást alapított. Utóbbi esetben a Bt. egyszerűsített végelszámolással történő megszűnését követően a fenntartá

KATA-jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatás

 Frissítve: 2022.08.30. Tisztelt Támogatott Vállalkozók! A KATA-jogszabályok változásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: 2022.08.31-ig KATA-adózó betéti társaságok: Az egyszerűsített végelszámolás alatt levő betéti társaság az egyszerűsített végelszámolás időszaka alatt is teljesítheti a fenntartási időszakot, amennyiben a fenntartási időszak nem nyúlik túl az egyszerűsített végelszámolás időszakán. (az egyszerűsített végelszámolás időszaka alatt a vállalkozás működhet, tevékenységét végezheti, számlázhat, bevételt termelhet, illetve a betéti társaság egyszerűsített végelszámolása visszavonható a Bt. megszűnése nélkül, ha a felszámolást nem hatóság indítja el) Ebben az esetben a betéti társaság a fenntartási időszak végéig nem szűnhet meg! Amennyiben a betéti társaság támogatott beltagja kültaggá válik, de kültagként ő marad a Bt. többségi tulajdonosa (legalább 75%-os tulajdonrész), és vezető tisztségviselője, a betéti társaság teljesíteni tudja a fenntartási kötelezettség

Bemutatkozási, kapcsolatépítési lehetőség, MentorFórumra, Mentorálásra jelentkezés

közzétéve: 2022.06.18. Tisztelt Kedvezményezett Vállalkozó! A Támogató folyamatosan figyelemmel kíséri a "Vállalkozó Start" Program támogatottjainak igényeit, visszajelzéseit. A korábbi kérdőívek során több jelzés érkezett arról, hogy a vállalkozók szeretnék jobban megismerni egymás szolgáltatásait, termékeit, és szeretnék, ha több üzleti kapcsolat alakulna ki közöttük. Fenti igények alapján az alábbi lehetőséggel élhetnek: 1. Bemutatkozási lehetőség: Létrehoztunk egy viszonylag gyorsan kitölthető, bemutatkozást és kapcsolatépítést szolgáló felületet. Aki az alábbi bemutatkozó kérdőívet kitölti, el tudja érni a többi vállalkozás által folyamatosan feltöltésre kerülő információkat is, egyelőre google-táblázatos formában. A táblázatban a Ctrl+F billentyűkombinációval viszonylag könnyen kereshető az igénybe venni kívánt szolgáltatás, termék, és jól követhető, hogy a vállalkozótárs ad-e kedvezményt a többi "Vállalkozó Start"-os kedvezményezettnek. A bemutatkozó kérdőív

AKTUÁLIS Tájékoztató - Frissítve: 2022.06.18.

Frissítve: 2022.06.18. Jelen tájékoztatóban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét: - Bemutatkozási lehetőség - Beszámolási határidő teljesítése - Ügyfélszolgálati elérhetőség kiegészítése - Adatok, elérhetőségi adatok aktualizálása - Weblap, honlap - Köztartozásmentes adatbázisban (KOMA) megjelenés havi ellenőrzése - Helyszíni ellenőrzés, monitoring - Mentorálás, mentorfórum - Üzleti ajánlatok BEMUTATKOZÁSI LEHETŐSÉG Létrehoztunk egy viszonylag gyorsan kitölthető, bemutatkozást és kapcsolatépítést szolgáló felületet. Aki az alábbi bemutatkozó kérdőívet kitölti, el tudja érni a többi vállalkozás által folyamatosan feltöltésre kerülő információkat is, egyelőre google-táblázatos formában. A táblázatban a Ctrl+F billentyűkombinációval viszonylag könnyen kereshető az igénybe venni kívánt szolgáltatás, termék, és jól követhető, hogy a vállalkozótárs ad-e kedvezményt a többi "Vállalkozó Start"-os kedvezményezettnek. A bemutatkozó kérdőív kitöltése nem kötelező. Elérhető ide kattintva