Bejegyzések

Közlemény - Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról, beszámolók beadásának várható könnyítéséről, tartaléklistára került pályázókról

Megjelent: 2021.07.25. Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának igénybevétele   Több megkeresés érkezett hozzánk az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, hogy a „Vállalkozó Start” Program keretében támogatott vállalkozások igénybe vehetik-e a 310/2021.(VI.7.) Korm. rendelet szerinti önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását. ( https://nfsz.munka.hu/cikk/1544 ). A „Vállalkozó Start” Program pályázati Felhívásában az alábbi kitétel szerepel: " A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet." A Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetett álláspont alapján, tekintettel arra, hogy az egyszeri kompenzációs támogatás nem a vállalkozóvá válással kapcsolatos segítségnyújtást vagy a támogatási kérelemben foglalt projekt végrehajtását célozza, hanem a koronavírus okozta veszélyhelyzet és az annak kapcsán elrendelt egyes intézkedések, korlátozások következtében veszélyeztetett önfoglalkoztatók fennmaradását hivat

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Aktualizálva: 2021.07.25. Beszámolók benyújtásával kapcsolatos útmutatók módosításai:   FIGYELEM!!! A beérkezett pénzügyi beszámolók döntő többsége sajnos súlyos hiányosságokkal, hibákkal került benyújtásra, jelentős részük több körös hiánypótlásra szorul, ezért feldolgozásuk, ellenőrzésük a tervezettnél lassabban halad.  Fentiek miatt további egyszerűsítések, könnyítések bevezetésén dolgozunk (melyekről a 2021.07.26-i héten teszünk közzé információt), illetve további tanácsadói/mentori segítséget kívánunk nyújtani a hibás beszámolók javításához, a hiánypótlások teljesítéséhez a beszámolók ellenőrzésének felgyorsítása érdekében. Kérjük a Támogatottakat, hogy a beszámolók beadását, hiánypótlását megelőzően alaposan olvassák át a közzétett útmutatókat és videóanyagot, illetve ezek fényében tekintsék át a már beadott beszámolójukat! Amennyiben valami nem érthető, vagy kérdésük merül fel, jelentkezzenek be a beszámoló benyújtásával kapcsolatos kiscsoportos vagy egyéni mentorálásra (a valla

Tájékoztató helyszíni ellenőrzésekről

Tájékoztató   a „Vállalkozó Start” program keretében lefolytatott helyszíni ellenőrzésekről   A helyszíni ellenőrzés célja a „Vállalkozó Start” program keretében támogatásban részesített pályázatok megvalósításának és a megítélt támogatás jogszerű és szabályos felhasználásának ellenőrzése, valamint a szabálytalanságok kiszűrése. A helyszíni ellenőrzésre a Támogatói Okirat 6. pontja alapján kerül sor. Az ellenőrzést az OFA Nonprofit Kft. hajtja végre, amelynek során az ellenőrök a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, és az Okiratban foglaltak szerint járnak el. Az ellenőrzések lefolytatására a Támogatói Okirat kiállítását követően a nyújtott támogatás igénybevétele alatt, a támogatási időszak befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követően, a fenntartási időszakban is sor kerülhet. A Támogato

Tájékoztató a mentorálás igénybevételének rendjéről

                      Frissítve: 2021.07.06. Tisztelt Vállalkozó!   Ezúton is emlékeztetjük, hogy a „Vállalkozó Start” program pályázati felhívásának megfelelően a pályázással egyidőben  kötelezettséget vállalt arra , hogy  negyedévente egy mentorálási alkalmon  részt vesz.   Minimum 4 mentorálási alkalmat kell igénybe vennie, de amennyiben úgy érzi, hogy több segítségre van szüksége, akkor maximum 6 mentorálási alkalmon vehet részt. Az alkalmakra való bejelentkezés időbeli megoszlásakor ügyeljen arra, hogy az utolsó időszakra is maradjon mentorálási lehetősége, ezért technikailag az első 9 hónap alatt nem merítheti ki az összes mentorálási alkalmat. Folyamatosan hirdetünk meg újabb és újabb mentorálási alkalmakat, amelyekről a  https://vallalkozostart.hu/  oldalon, saját fiókjában tájékozódhat.   A program során az Ön személyes felelőssége ezeket figyelemmel kísérni, időben bejelentkezni és részt venni, az újabb lehetőségek meghirdetéséről nem fogunk egyéni értesítéseket küldeni! A Tá

KATA adózók adózási könnyítése

 Aktualizálva: 2021.05.06. KATA adózók adózási könnyítése április hónapra is érvényes, azaz a 2021 februárjában már katázó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak 2021 áprilisára nem kell megfizetnie a főállású, illetve a nem főállású kisadózó utáni tételes adót. A kedvezményt a NAV kérelem nélkül megállapítja ( 485/2020. Korm. rendelet módosított 4/A. §-a ). A március havi adókönnyítésről  szóló tájékoztatónkat lentebb, 2021.03.12-ei bejegyzésünkben találja. A veszélyeztetett ágazatok és a mentesség részletes szabályai megtalálhatók a NAV honlapján a  Márciusra nem kell katát fizetni   címmel megjelent tájékoztatóban.    Dátum: 2021.03.12.    Márciusra nem kell KATA-t fizetni  A 2021 februárjában már katázó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak 2021 márciusára nem kell megfizetnie a főállású, illetve a nem főállású kisadózó utáni tételes adót. A kedvezményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kérelem nélkül megállapítja. A jogszabály alapján me

Covid-19 vírushelyzet idején felelős projektmegvalósítás és a felmerülő kockázatok kezelése

Aktualizálva: 2021.05.06. A COVID-19 vírus által előidézett járványügyi helyzet az elmúlt év folyamán több tevékenységi területen jelentősen megnehezítette az új vállalkozások elindítását és fejlesztését, és további jelentős gazdasági kockázatokra lehet számítani a vállalkozói-piaci-gazdasági környezetben a következő hónapok során.   A „Vállalkozó Start” Program keretében a vállalkozó és a létrejött vállalkozás a támogatási kérelem beadásával és a támogatói okirat aláírásával jelentős kötelezettségeket vállal: -      a „Vállalkozó Start” Program első komponensében  jóváhagyott üzleti tervet kell megvalósítani , figyelembe véve az okiratban, illetve mellékleteiben rögzített eltéréseket -      a támogatási időszakot követő  további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében az nem is szüneteltethető -    abban az üzleti/naptári évben, amikor a projekt 12 hónapos megvalósítási időszaka befejeződik (a projektet 2021.01.01-ig megkezdők esetén 2021-ben, a projektet 2021