Bejegyzések

Közlemény Beszámolók benyújtásával kapcsolatos könnyítésekről

  Hatályos: 2021.08.03-tól.   Beszámolók benyújtásával kapcsolatos változások   Az alábbi egyszerűsítéseket, könnyítéseket 2021.08.03-tól annak érdekében vezetjük be, hogy a Támogatott vállalkozások (továbbiakban: Kedvezményezettek) számára az időközi beszámolók benyújtását egyszerűbbé, gördülékenyebbé tegyük, és azok ellenőrzését, így a kifizetéseket is felgyorsítsuk. Ahhoz, hogy az alábbi változásokat alkalmazni tudjuk, a Támogató részéről a hatályos Támogatói okiratok (továbbiakban: Okirat) egyoldalú módosítására van szükség, melyről a 2021. július végéig hatályba lépett okirattal rendelkezőket 2021.08.23-ig a Forrástár felületén kiértesítjük. A módosítás hatályba lépéséhez szükséges, hogy a Kedvezményezett az Okiratok módosítását elfogadja.   1.      Az időközi beszámolók benyújtásának rendje az alábbiak szerint változik. Kedvezményezett saját döntése alapján bármelyik két egymást követő negyedéves Időközi illetve Záró beszámolót és kifizetési igénylést összevonva is b

Közlemény Tartaléklistára került (VS-1008 feletti sorszámú) pályázók támogatásáról

Hatályos: 2021.08.03-tól. Tartaléklistára került pályázók támogatása A „Vállalkozó Start” Program lebonyolítására az illetékes minisztériummal kötött szerződés kiegészítő forrásra vonatkozó módosítása hatályba lépett, így a VS-1008 pályázati azonosítónál magasabb sorszámmal beérkezett pályázatok érvényességéről, vagy a szükséges további hiánypótlásokról az értesítések Forrástárban és e-mailben történő kiküldését megkezdtük. A benyújtott pályázatok bírálatának elhúzódása miatt a Támogatói okirattal még nem rendelkező pályázók számára lehetővé vált, hogy a projekt kezdő dátumát 2021.06.01-re, 2021.07.01-re, vagy legkésőbb 2021.08.01-re módosítsák, amennyiben az egyéb elszámolni kívánt költségekre vonatkozó beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele a fenti módosított projektkezdési dátumot megelőzően nem történt meg. Mivel a projekt megvalósításának időtartama 12 hónap, kérjük figyeljen arra, hogy a projekt kezdő dátuma és a befejezés dátuma (hónap utolsó napja) között pontosa

Közlemény - Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról, beszámolók beadásának várható könnyítéséről, tartaléklistára került pályázókról

Megjelent: 2021.07.25. Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának igénybevétele   Több megkeresés érkezett hozzánk az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, hogy a „Vállalkozó Start” Program keretében támogatott vállalkozások igénybe vehetik-e a 310/2021.(VI.7.) Korm. rendelet szerinti önfoglalkoztatók kompenzációs támogatását. ( https://nfsz.munka.hu/cikk/1544 ). A „Vállalkozó Start” Program pályázati Felhívásában az alábbi kitétel szerepel: " A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet." A Pénzügyminisztériummal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztetett álláspont alapján, tekintettel arra, hogy az egyszeri kompenzációs támogatás nem a vállalkozóvá válással kapcsolatos segítségnyújtást vagy a támogatási kérelemben foglalt projekt végrehajtását célozza, hanem a koronavírus okozta veszélyhelyzet és az annak kapcsán elrendelt egyes intézkedések, korlátozások következtében veszélyeztetett önfoglalkoztatók fennmaradását hivat

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Aktualizálva: 2021.07.25. Beszámolók benyújtásával kapcsolatos útmutatók módosításai:   FIGYELEM!!! A beérkezett pénzügyi beszámolók döntő többsége sajnos súlyos hiányosságokkal, hibákkal került benyújtásra, jelentős részük több körös hiánypótlásra szorul, ezért feldolgozásuk, ellenőrzésük a tervezettnél lassabban halad.  Fentiek miatt további egyszerűsítések, könnyítések bevezetésén dolgozunk (melyekről a 2021.07.26-i héten teszünk közzé információt), illetve további tanácsadói/mentori segítséget kívánunk nyújtani a hibás beszámolók javításához, a hiánypótlások teljesítéséhez a beszámolók ellenőrzésének felgyorsítása érdekében. Kérjük a Támogatottakat, hogy a beszámolók beadását, hiánypótlását megelőzően alaposan olvassák át a közzétett útmutatókat és videóanyagot, illetve ezek fényében tekintsék át a már beadott beszámolójukat! Amennyiben valami nem érthető, vagy kérdésük merül fel, jelentkezzenek be a beszámoló benyújtásával kapcsolatos kiscsoportos vagy egyéni mentorálásra (a valla

Tájékoztató helyszíni ellenőrzésekről

Tájékoztató   a „Vállalkozó Start” program keretében lefolytatott helyszíni ellenőrzésekről   A helyszíni ellenőrzés célja a „Vállalkozó Start” program keretében támogatásban részesített pályázatok megvalósításának és a megítélt támogatás jogszerű és szabályos felhasználásának ellenőrzése, valamint a szabálytalanságok kiszűrése. A helyszíni ellenőrzésre a Támogatói Okirat 6. pontja alapján kerül sor. Az ellenőrzést az OFA Nonprofit Kft. hajtja végre, amelynek során az ellenőrök a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, és az Okiratban foglaltak szerint járnak el. Az ellenőrzések lefolytatására a Támogatói Okirat kiállítását követően a nyújtott támogatás igénybevétele alatt, a támogatási időszak befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követően, a fenntartási időszakban is sor kerülhet. A Támogato

Tájékoztató a mentorálás igénybevételének rendjéről

                      Frissítve: 2021.07.06. Tisztelt Vállalkozó!   Ezúton is emlékeztetjük, hogy a „Vállalkozó Start” program pályázati felhívásának megfelelően a pályázással egyidőben  kötelezettséget vállalt arra , hogy  negyedévente egy mentorálási alkalmon  részt vesz.   Minimum 4 mentorálási alkalmat kell igénybe vennie, de amennyiben úgy érzi, hogy több segítségre van szüksége, akkor maximum 6 mentorálási alkalmon vehet részt. Az alkalmakra való bejelentkezés időbeli megoszlásakor ügyeljen arra, hogy az utolsó időszakra is maradjon mentorálási lehetősége, ezért technikailag az első 9 hónap alatt nem merítheti ki az összes mentorálási alkalmat. Folyamatosan hirdetünk meg újabb és újabb mentorálási alkalmakat, amelyekről a  https://vallalkozostart.hu/  oldalon, saját fiókjában tájékozódhat.   A program során az Ön személyes felelőssége ezeket figyelemmel kísérni, időben bejelentkezni és részt venni, az újabb lehetőségek meghirdetéséről nem fogunk egyéni értesítéseket küldeni! A Tá

KATA adózók adózási könnyítése

 Aktualizálva: 2021.05.06. KATA adózók adózási könnyítése április hónapra is érvényes, azaz a 2021 februárjában már katázó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak 2021 áprilisára nem kell megfizetnie a főállású, illetve a nem főállású kisadózó utáni tételes adót. A kedvezményt a NAV kérelem nélkül megállapítja ( 485/2020. Korm. rendelet módosított 4/A. §-a ). A március havi adókönnyítésről  szóló tájékoztatónkat lentebb, 2021.03.12-ei bejegyzésünkben találja. A veszélyeztetett ágazatok és a mentesség részletes szabályai megtalálhatók a NAV honlapján a  Márciusra nem kell katát fizetni   címmel megjelent tájékoztatóban.    Dátum: 2021.03.12.    Márciusra nem kell KATA-t fizetni  A 2021 februárjában már katázó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásnak 2021 márciusára nem kell megfizetnie a főállású, illetve a nem főállású kisadózó utáni tételes adót. A kedvezményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kérelem nélkül megállapítja. A jogszabály alapján me