Bejegyzések

Bemutatkozási, kapcsolatépítési lehetőség, MentorFórumra, Mentorálásra jelentkezés

közzétéve: 2022.06.18. Tisztelt Kedvezményezett Vállalkozó! A Támogató folyamatosan figyelemmel kíséri a "Vállalkozó Start" Program támogatottjainak igényeit, visszajelzéseit. A korábbi kérdőívek során több jelzés érkezett arról, hogy a vállalkozók szeretnék jobban megismerni egymás szolgáltatásait, termékeit, és szeretnék, ha több üzleti kapcsolat alakulna ki közöttük. Fenti igények alapján az alábbi lehetőséggel élhetnek: 1. Bemutatkozási lehetőség: Létrehoztunk egy viszonylag gyorsan kitölthető, bemutatkozást és kapcsolatépítést szolgáló felületet. Aki az alábbi bemutatkozó kérdőívet kitölti, el tudja érni a többi vállalkozás által folyamatosan feltöltésre kerülő információkat is, egyelőre google-táblázatos formában. A táblázatban a Ctrl+F billentyűkombinációval viszonylag könnyen kereshető az igénybe venni kívánt szolgáltatás, termék, és jól követhető, hogy a vállalkozótárs ad-e kedvezményt a többi "Vállalkozó Start"-os kedvezményezettnek. A bemutatkozó kérdőív

AKTUÁLIS Tájékoztató - Frissítve: 2022.06.18.

Frissítve: 2022.06.18. Jelen tájékoztatóban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmét: - Bemutatkozási lehetőség - Beszámolási határidő teljesítése - Ügyfélszolgálati elérhetőség kiegészítése - Adatok, elérhetőségi adatok aktualizálása - Weblap, honlap - Köztartozásmentes adatbázisban (KOMA) megjelenés havi ellenőrzése - Helyszíni ellenőrzés, monitoring - Mentorálás, mentorfórum - Üzleti ajánlatok BEMUTATKOZÁSI LEHETŐSÉG Létrehoztunk egy viszonylag gyorsan kitölthető, bemutatkozást és kapcsolatépítést szolgáló felületet. Aki az alábbi bemutatkozó kérdőívet kitölti, el tudja érni a többi vállalkozás által folyamatosan feltöltésre kerülő információkat is, egyelőre google-táblázatos formában. A táblázatban a Ctrl+F billentyűkombinációval viszonylag könnyen kereshető az igénybe venni kívánt szolgáltatás, termék, és jól követhető, hogy a vállalkozótárs ad-e kedvezményt a többi "Vállalkozó Start"-os kedvezményezettnek. A bemutatkozó kérdőív kitöltése nem kötelező. Elérhető ide kattintva

Figyelemfelhívás a projektmegvalósítás során előforduló gyakori kockázatok, hibák megelőzéséről!

2021.12.22. Tisztelt Támogatott Vállalkozók! A pályázati elszámolás során továbbra is rendszeresen jelentkeznek hiányosságok, problémák, melyre a támogatás gördülékeny kifizetése érdekében ismételten felhívjuk a figyelmüket, és elvárjuk a Támogatói okiratban foglalt kötelezettségek teljesítését! 1.       KOMA A Program Felhívásában jeleztük, hogy a támogatott vállalkozásnak a teljes támogatási időszak alatt szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) ! /pályázati Felhívás 6. 15) alpont, 15. pont, 17. pont, 18. pont, 19. pont, 22. pont, Támogatói okirat 2.2 pont/ A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt nem fizethető ki támogatás. Amennyiben a záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylésről szóló döntés meghozatalakor a támogatást igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy köztartozás mentességét 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással felszólításra sem igazolja, jogosulatlan igénybevétel kerül megállapítá

Beszerzések megvalósulási határidejével kapcsolatos könnyítés

Frissítve: 2022.02.28. A pályázati Felhívás szerint a projekt keretében (a projektek előkészítéséhez kapcsolódó költségeket kivéve) csak a támogatási időszakban felmerült költségek számolhatóak el.  A Covid-19 pandémia miatt kialakult veszélyhelyzetben a mikro- és kisvállalkozások jelentős részének működését, tevékenységi körét, ebből adódóan a tervezett beszerzések körét is jelentősen át kellett alakítani, így a beszámolók beadása a támogatottak részéről több esetben késéssel valósult meg. Emellett a beszámolók beadására kialakított  online felület ( Forrástár) programspecifikus átalakítása, a beszámolók speciális elvárásoknak megfelelő beadásához szükséges fejlesztések és hibajavítások a tervezettnél hosszabb időt vettek igénybe. A késve benyújtott beszámolók, illetve a jelentős mértékű hiánypótlási kötelezettség miatt a pályázók időközi beszámolóinak bírálata és a támogatási összeg aktuális részének kifizetése is a tervezett ütemezéstől eltérően elhúzódott.  Fenti hatások miatt a Ke