Fenntartási jelentés beadásáról információk, kitöltési útmutató

Frissítve: 2023.05.19.

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Forrástár működtetése során fellépő technikai problémák megoldódtak, mind új beszámolót, mind pedig a fenntartási jelentéseket megfelelő módon be lehet adni a Forrástár felületén belépve a Beadott pályázatok menüponton belül (bal oldal) a Beszámoló beadása gombra kattintva. 
A Fenntartási jelentés az 5. számú beszámoló. A Fenntartási jelentés elkészítésének útmutatója a vallalkozostart.hu oldal "Dokumentumok" menüpontjából letölthető!

A Forrástár felületére itt tud belépni: https://forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx

A 2023.05.10-ig beadott fenntartási jelentések szakmai adattartalma és a jelentéshez csatolt mellékletek elérése továbbra is akadályokba ütközik. Amennyiben fenntartási jelentésével kapcsolatban hiánypótlási kötelezettségéről értesítettük, és hiányoznak adatok, kérjük a hiánypótlás során azok pótlását!
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

A „Vállalkozó Start” program Kedvezményezettjeinek a 12 hónapos támogatási időszakot  (projektidőszakot) követően további 12 hónapig kell a vállalkozásukat fenntartaniuk, működtetniük.

A fenntartási időszak utolsó napjának végéig a vállalkozásnak működnie kell, a vállalkozás nem szűnhet meg a fenntartási időszak utolsó napján!!!!

A fenntartási kötelezettség keretében a projekt fizikai befejezésének időpontját (a 12 hónapos támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben a támogatott vállalkozás realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele el kell érje a minimum 1 000 000 Ft-ot.

A fenntartási időszak végéig a vállalkozás nem szüntethető meg -egyéni vállalkozás esetén nem is szüneteltethető-, kivéve azon korábban KATA adózó betéti társaságokat, melyek egyszerűsített végelszámolása 2022. szeptember 30-ig elindult, az adóhatósághoz bejelentésre került, és az egyszerűsített végelszámolással párhuzamosan a támogatott vállalkozó egyéni vállalkozást alapított. Utóbbi esetben a Bt. egyszerűsített végelszámolással történő megszűnését követően a fenntartási időszak hátralevő részét a Bt. megszűnéséig létrehozott egyéni vállalkozással tudja teljesíteni a Támogatott, melyhez a Támogatói okiratot módosítani szükséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az esetben az egyéni vállalkozás megalapítása nem lehet későbbi, mint a Bt. megszűnése!
A fenntartási kötelezettségre vonatkozó részletes előírásokat a pályázati Felhívás, a Támogatói okirat és a program hivatalos honlapján (https://vallalkozostart.hu/) közzétett tájékoztatók határozzák meg.

Felhívjuk a Támogatottak figyelmét, hogy a Fenntartási jelentést a Támogatói okiratban vállalt kötelezettség alapján a Fenntartási időszakot követő hónap végéig kell beadni!
A fenntartási időszakról -hasonlóan a projektidőszak beszámolóihoz- a Forrástárban kell beszámolni, a Beszámoló beadása menüpontban az 5-ös sorszámú Megvalósítási szakasz beszámolójának benyújtásával.
A Fenntartási jelentés elkészítésének útmutatója a vallalkozostart.hu oldal "Dokumentumok" menüpontjából letölthető! Hiányosság esetén a benyújtástól számított 60 napon belül hiánypótlás kiküldésére kerül sor.  A fenntartási jelentés elfogadását követően legkésőbb további 30 napon belül elektronikus értesítésként megküldésre kerül a Lezáró levél, mely tartalmazza a vállalkozás állami támogatására vonatkozó De minimis igazolást és a banki felhatalmazó levél visszavonását, mely alapján az inkasszó a vállalkozás további működése mellett is megszüntethető.
A fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek bármelyikének nem teljesítése a támogatási összeg visszakövetelését vonja maga után!

Amennyiben a Kedvezményezett a fenntartási kötelezettségét hiánytalanul teljesítette, a fenntartási jelentés benyújtását követően nem alkalmazunk szankciót a támogatott vállalkozás szüneteltetése, megszüntetése, illetve a banki felhatalmazással érintett bankszámlák megszüntetése esetén sem.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Videós segédletek a Forrástár használatához