Programba Vonási Szerződés aláírására vonatkozó eljárásrend 2020. július 01-től.

aktualizálva: 2020.09.29.

Kedves Vállalkozójelölt!


2020.07.01-től a Programba vonási szerződés megkötésére a sikeres kompetenciamérést követően az alábbiak szerint biztosítunk lehetőséget:


1.    A Programba vonási szerződés megkötésére azon regisztrált jelentkező számára biztosítunk lehetőséget, aki e-mailben értesítést kapott arról, hogy a vállalkozói kompetenciamérésen sikeresen szerepelt, és megkötheti a Programba vonási szerződést, továbbá a felhasználói fiókjában státusza: Programba vonható.

2. Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, kattintson az alábbi linkre: https://vallalkozostart.hu/dokumentumok

A Programba vonási szerződés szerződés minta 2020.07.22-től Word és pdf formátumban is megtalálható a dokumentumok között. 
H
a adatait be tudja gépelni (rendelkezik .doc formátumú fájl szerkesztésére alkalmas szoftverrel, pl. Word, vagy azzal kompatibilis program), töltse le a Programba vonási szerződésminta Word-változatát, és a pontozott vonalak helyére (ha szükséges, azokat kitörölve) gépelje be adatait.
Javasoljuk, hogy 
ha technikailag megoldható, a könnyebb olvashatóság érdekében inkább a Word formátumot használja! 
Amennyiben azonban a nyomtatási képen az eredeti formátum módosul (pl. az oldalszámozás eltolódik, az első aláírások nem a 6. oldalon találhatók, összesen nem 12 oldalas a dokumentum), akkor töltse le a Programba vonási szerződésminta pdf-változatát, és azt nyomtassa ki 2 példányban, lehetőség szerint úgy, hogy a papír mindkét oldalára nyomtasson (kétoldalas nyomtatás)! Ezt követően olvasható kézírással töltse ki adatait mindkét példányon, ellenkező esetben nem tudjuk elfogadni a beküldött szerződését! 

Felhívjuk a figyelmét, hogy személyes adatait pontosan ugyanúgy tüntesse fel, ahogy az érvényes okmányaiban szerepel! Felhasználói fiókjának „Profil” menüpontjában lehetősége van a jelentkezésekor megadott adatok javítására. Ha lakcíme változott, töltse fel új lakcímkártyáját is!

A letölthető szerződésminta mellékletekkel együtt összesen 12 oldalból áll, ehhez szükséges csatolni a 4. számú mellékletet.

3.  A 4. sz. mellékletet Önnek kell beszerezni a területileg illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályától:

-    18-25 év közötti életkor esetén igazolás arról, hogy az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya. Az IGR-igazoláson kívül kap egy Irányítólapot is. Az Irányítólap végén az OFA Nonprofit Kft. nevében igazolni fogjuk, hogy bevonjuk a „Vállalkozó Start” Programba, majd közvetlenül visszajuttatjuk a Foglalkoztatási Osztályoknak. Ezért kérjük, hogy már úgy küldje be, hogy a megfelelő helyen Ön is aláírta!

-    megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülő személy esetében igazolás arról, hogy közvetítést kérőként nyilvántartásba vették,

-      egyéb esetben regisztrált álláskeresői státuszt igazoló hatósági igazolást kell kérni.

A 4. sz. mellékletként csatolt dokumentum nem lehet 30 napnál korábbi keltezésű, mint az a dátum, amelyet Támogatottként a szerződésre ír!  

A koronavírus miatt kialakult helyzetben előfordul, hogy a fenti igazolásokat e-mailben, elektronikus formában küldik meg. Ilyen esetben kérjük kinyomtatni és hitelesíteni az igazolást, azaz írják rá, hogy: „Eredetivel megegyező dokumentum", kerüljön rá dátum és aláírás, és így csatolják a szerződés mellékleteként! 

4.     A hiányosan, hibásan vagy más okból kifolyólag kifogásolhatóan beküldött szerződést nem tudjuk elfogadni, ebben az esetben 20 napon belül küldünk értesítést. Kérjük, figyelmesen járjon el a szerződés beküldésénél, mert ha ismételt beküldés válik szükségessé, a keltezést és a mellékletként csatolt igazolásokat is aktualizálnia kell!

5.  A szerződést 2, azaz kettő példányban kell beküldeni, mindkét példányt a megfelelő helyeken, értelemszerűen kitöltve és aláírva! (A 4. sz. mellékletként csatolt dokumentum esetében az egyik példány lehet fénymásolat.)

Postacímünk: OFA Nonprofit Kft. 1301 Budapest, Pf.: 84.

A borítékra írják rá: „Vállalkozó Start” Program

5.  A postán beérkezett szerződéseket ellenőrizzük, majd továbbítjuk a Támogató részéről történő aláírásra.

A szerződés akkor hatályos, ha mindkét fél aláírta. Ez azt jelenti, hogy a programba vonás napja az a dátum lesz, amikor az OFA Nonprofit Kft. vezetője részéről is aláírásra kerül a dokumentum és ezen a napon kell teljesülnie a programba vonás feltételeinek is, melyről a szerződésben nyilatkozik!

6.  Az aláírt szerződést szkennelve megtalálja majd felhasználói fiókjában a „Dokumentumok” között. A szkennelt példány bizonyítja a szerződés hatályba lépését. Amennyiben szüksége van saját eredeti példányára papír alapon, azt a vallalkozostart@ofa.hu e-mail címünkre jelzett kérésére meg tudjuk küldeni megjelölt postacímére. A hatályba lépést követően felhasználói fiókja státuszát átállítjuk Programba vont-ra.

8.  Amennyiben a Programba vonási szerződés megkötésének minden feltételét csak egy későbbi időpontban tudja teljesíteni, a szerződéskötést 2020. november 15-ig elhalaszthatja abban az esetben, ha ezt jelzi felénk az alábbi módon:

Lépjen be a vallalkozostart.hu oldalon lévő fiókjába, és fent jobb oldalon a Fiók/Adatok-Képzés menüpont alatt jelölje meg a Programba vonási szerződés aláírásának tervezett dátumát, amely legkésőbb 2020. november közepe lehet!

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Ø  Meddig írhatom alá a Programba vonási szerződést, és pontosan hogyan zajlik a folyamat?

A kompetenciamérés eredményének közlését követően, de a vállalkozói képzés megkezdése előtt kell aláírnia a szerződést. Erre legkésőbb 2020. november 15-ig kerülhet sor.

A programba vonási szerződés aláírásának lépéseit az alábbiak szerint részletezzük a szerződéskötések zavartalan lebonyolítása érdekében:

1. Miután letöltötte a  https://vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalról a Word szerződésmintát, és ha a dokumentum megfelelően jelenik meg,  gépelje be a releváns adatokat az 1., 6., a 8. és a 9. oldalon.

2.  Nyomtassa ki 2 példányban (lehetőség szerint kétoldalas nyomtatásként) az adatokkal feltöltött szerződést, vagy ha a fenti dokumentumban az első aláírások nem a 6. oldalon jelennek meg, töltse le a pdf-formátumú szerződésmintát, nyomtassa ki két páldányban (lehetőség szerint kétoldalas nyomtatásként), és töltse ki mindkét példányt a pontozott helyeken olvashatóan, lehetőleg nyomtatott nagybetűkkel.

3.     Az 6. oldalon töltse ki a keltezést (helyszín és dátum), majd írja alá a Támogatott résznél.

4.     A 8. oldalon tegyen X-et a nyilatkozatnál levő négyzetbe, írjon keltezést és lássa el aláírással a megfelelő helyen.

5.    A 9. oldalon három helyen lehet X-elni. Az első két-két négyzetnél válassza ki a megfelelő négyzetet, de a 3. négyzetbe értelemszerűen csak akkor tegyen X-et, ha fentebb bármelyik összeférhetetlenségi tényező fennáll! Lássa el keltezéssel és aláírással ezt az oldalt is.

6.     Ne felejtse el a második példányt is pontosan ugyanúgy kitölteni, aláírni!

7.   Beküldés előtt ellenőrizze, hogy a 4. mellékletként benyújtandó dokumentum a szerződés keltezéséhez képest 30 napnál ne legyen régebbi, és a mellékletet ne felejtse el a szerződéssel együtt beküldeni egy eredeti (vagy hitelesített), és egy másolati példányban!

8.     Amennyiben Ön 25 éven aluli, az IGR bevonás során kapott Irányítólapot írja alá az „Ifjúsági Garancia Rendszerben résztvevő aláírása” résznél.

Ø   Hogyan jelentkezhetek a képzésre?

A képzést végző szolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a képzési csoportok kialakítása ütemezetten történik.

A képzési csoportok 2020. június-december között indulnak. Egyszerre annyi jelentkezőnek adunk lehetőséget, ahány hely aktuálisan meghirdetésre kerül. Párhuzamosan több képzési csoport indul, de az összes vállalkozójelölt képzésbe vonása több hónapot igénybe vesz. A képzésbe csatlakozás lehetőségét olyan sorrendben fogjuk felajánlani, amilyen sorrendben az online jelentkezési felületen regisztrált a programra, tehát nem a kompetenciafelmérés, vagy a programba vonási szerződés megkötésének időpontja számít. (Mivel jelenleg a jelentkezők kiválasztása és programba lépése folyamatosan történik, értelemszerűen nem tudjuk senkinek sem pontosan megmondani, hogy hányadik helyen áll ebben a sorrendben, és mikor kerülhet legkorábban képzésbe.) Amennyiben lehetősége nyílik képzési csoportba kerülni, arról e-mailben értesítjük. Javasoljuk, hogy rendszeresen figyeljék elektronikus postafiókjukat, időben fogunk figyelmeztetést küldeni a végső szerződéskötési határidőről! 
A képzésekre a jelentkezés az online rendszerben történik, és ütemezetten csak azok tudnak időpontot foglalni, akinek státuszát Programba vont-ról Képzésre jelentkezhet státuszra átállítjuk, melyről automatikus értesítést fog kapni e-mailben.  

Ø    Vállalhatok munkát a Programba vonási szerződés aláírása után?

 A programba lépési feltételeket a szerződés megkötésének napján vizsgáljuk. A programba vonás napja az a dátum lesz, amikor az OFA Nonprofit Kft. részéről is aláírásra kerül a dokumentum, vagyis nem az, amikor Ön aláírta! Ez tervezetten a szerződés beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül megtörténik (szerződés szövegezésében is szerepel a 4.1 pontban).
A hatályba lépett aláírt szerződést felhasználói fiókjába a Dokumentumok közé szkennelve feltöltjük! A szerződés hatályba lépését követően már nem elvárás, hogy regisztrált álláskeresői státuszát fenntartsa.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a koronavírusjárvány miatt kialakult, megváltozott körülmények között is tartani tudjuk a program tervezett ütemezését. Tekintettel a járványügyi helyzetre, arra kérjük Önöket, hogy legyenek türelemmel, és kizárólag olyan kérdéssel keressenek minket, amire a honlapunkon, vagy a megküldött dokumentumokból nem kapják meg a választ!

Sikeres vállalkozást!

                                                                    "Vállalkozó Start" Program Ügyfélszolgálat

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

KATA-jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatás

AKTUÁLIS Tájékoztató - Frissítve: 2022.06.18.