Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Aktualizálva: 2021.07.25.

Beszámolók benyújtásával kapcsolatos útmutatók módosításai: 

FIGYELEM!!!


A beérkezett pénzügyi beszámolók döntő többsége sajnos súlyos hiányosságokkal, hibákkal került benyújtásra, jelentős részük több körös hiánypótlásra szorul, ezért feldolgozásuk, ellenőrzésük a tervezettnél lassabban halad. 

Fentiek miatt további egyszerűsítések, könnyítések bevezetésén dolgozunk (melyekről a 2021.07.26-i héten teszünk közzé információt), illetve további tanácsadói/mentori segítséget kívánunk nyújtani a hibás beszámolók javításához, a hiánypótlások teljesítéséhez a beszámolók ellenőrzésének felgyorsítása érdekében.

Kérjük a Támogatottakat, hogy a beszámolók beadását, hiánypótlását megelőzően alaposan olvassák át a közzétett útmutatókat és videóanyagot, illetve ezek fényében tekintsék át a már beadott beszámolójukat!

Amennyiben valami nem érthető, vagy kérdésük merül fel, jelentkezzenek be a beszámoló benyújtásával kapcsolatos kiscsoportos vagy egyéni mentorálásra (a vallalkozostart.hu oldalon Felhasználói fiókjuk Mentorálás menüpontjában), ha pedig azt észlelik, hogy hibásan, hiányosan nyújtották be a pénzügyi beszámolót, írjanak emailt a vallalkozostart@ofa.hu címre, hogy további segítséget tudjunk nyújtani a javításhoz!


A hatályos útmutatók további módosítása várható, ezért amennyiben még nem adta be az aktuális beszámolóját, és nem küzd likviditási problémával, a beadással megvárhatja a július 26-i héten megjelenő módosított útmutatók megjelenését (a 2021. 06. 25-től érvényesített módosításon túl további könnyítéseket vezetünk be)! 


A beszámolók benyújtásának késedelme miatt a Támogató 2021. augusztus 31-ig szankciót nem alkalmaz!


Hatályos útmutatók:

  • Beszámoló kitöltési útmutató  - Utolsó módosítás: 2021.06.25-én
  • Pénzügyi útmutató Módosított - Utolsó módosítás: 2021.04.09-én

1. Beszámoló kitöltési útmutató

2021.06.25-től módosult:

A számlákhoz az alátámasztó dokumentumok csatolása bruttó 100 ezer Ft helyett csak bruttó 200 ezer Ft összeghatár felett szükséges.

2021.03.11-től módosult:

1.     Törlésre került az a kitétel, mely szerint „minden csatolandó dokumentumot hiteles másolatban kell csatolni.”

2.     Személyi jellegű kifizetés esetében a csatolandó dokumentumok felsorolásában a „Szerződés vagy megrendelő, megrendelő visszaigazolása:” -hoz releváns esetekben beemelésre került a munkaszerződés.


2. Pénzügyi útmutató


2021.04.09-től módosult:
A Pénzügyi útmutató II. /2.2. pontja, amely szerint az igénybe vett szolgáltatások esetében nettó 200 ezer Ft felett szükséges minden esetben szerződést csatolni az elszámoláshoz.

2021.03.11-től módosult:

I. A pénzügyi beszámoló benyújtása fejezetben módosult a bizonylatok becsatolásának rendje, azokat a továbbiakban nem szükséges csatolás előtt hitelesíteni. A záradékolni szükséges dokumentumok közé beemelésre kerültek bérjegyzékek/számfejtő lapok. 

I./3 Árajánlatkéréssel kapcsolatos információk alfejezetben az alábbi változások történtek:

  • Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei közül törlésre került az ajánlatkérő és az ajánlattevő adószáma és elérhetősége.
  • Elfogadható az ár feltüntetésének módozatai között a nettó ár és áfa, valamint a bruttó ár és annak áfa tartalmának feltüntetése is.
  • Az alátámasztó dokumentumok közé beemelésre került a webáruházban leadott megrendelés esetén a vásárlás visszaigazolása. II./2. Vásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások alfejezetben

  • II./2.1. Anyagköltség bekezdésben pontosításra került az alábbi mondat: Nettó 200eFt feletti anyag beszerzés esetén (egy szolgáltatótól egy ugyanazon termék esetén) 3 független árajánlat, árajánlat összehasonlító benyújtása kötelező. (Korábban a szolgáltató helyett szállító megnevezés szerepelt.)
  • II./2.2. Igénybe vett szolgáltatások bekezdésben a számla mellett beemelésre került a szerződés vagy az elküldött és visszaigazolt írásos megrendelő. Törlésre került a „Nettó 200eFt felett minden esetben szerződés vagy az elküldött és visszaigazolt írásos megrendelő, webáruházban leadott megrendelés esetén a vásárlás visszaigazolása szükséges, függetlenül a támogatás terhére elszámolt összegtől.” mondat.

III. Záró elszámolás ellenőrzése fejezetben kiegészült a „Támogatóval szemben fennálló tartozás köztartozásnak minősül” mondat az alábbiak szerint:

A Támogatóval szemben fennálló tartozás köztartozásnak minősül, amely vissza nem fizetés esetén a NAV útján kerül behajtásra.


A hatályos dokumentumok a https://vallalkozostart.hu/dokumentumok között érhető el.

Beszámolók benyújtási módjának és határidejének változása

A Felhívásban és a Támogatói okiratban előírt beszámolási kötelezettség (szakmai és pénzügyi beszámolók) teljesítése COVID-19 járványhelyzet által okozott nehézségek és a vonatkozó útmutatók változása miatt az alábbi ütemezés szerint történik:

  • a projektidőszakot 2020. december 1-jén vagy azt követően megkezdőknek az első időközi beszámolót a Felhívás szerinti ütemezés szerint kell benyújtaniuk
  • a projektidőszakot 2020. augusztus, szeptember, október, és november 1-jén megkezdőknek az első időközi beszámolót legkésőbb 2021.03.20-ig kellett benyújtaniuk.
  • amennyiben a beszámoló beadási határidejének lejárta előtti 15. napig az előleg nem érkezik meg az elkülönített bankszámlaszámra, az aktuális beszámolót az előleg bakszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül kérjük beadni.
  • amennyiben az előző beszámoló elfogadása elhúzódik, az aktuális beszámolót az előző beszámoló elfogadását követő 15. napig kérjük benyújtani a Forrástár felületén, figyelembe véve a fent jelölt türelmi időt!
A beszámolót a vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalról letölthető, hatályos útmutatók szerint kell benyújtani. Az útmutatókat a visszajelzések alapján igyekszünk folyamatosan aktualizálni, pontosítani, a videós anyagot feliratozni a könnyebb használhatóság érdekében.

A BESZÁMOLÓ BEADÁSÁNAK BEMUTATÁSA (Videósegédlet)

Az első beszámoló benyújtásának módjáról a vállalkozói képzés egyik oktatója, 
Szeredi Pál készített videóanyagot, mely alább két részletben megtekinthető, vagy ide kattintva elérhető. Szeredi úr munkáját ezúton is köszönjük! A videós segédletet a változások miatt rövid határidővel feliratozzuk, addig azt a fent jelölt módosítások figyelembe vételével kell használni!

Beszámoló benyújtása 1. rész:Beszámoló benyújtása 2. rész:

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen