Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők

Aktualizálva: 2021.04.09.

Beszámolók benyújtásával kapcsolatos útmutatók módosításai: 


Hatályos útmutatók:

 • Pénzügyi útmutató Módosított - Hatályos: 2021.04.09-től
 • Beszámoló kitöltési útmutató Módosított - Hatályos: 2021.03.11-től

1. Pénzügyi útmutató


2021.04.09-től módosult:
A Pénzügyi útmutató II. /2.2. pontja, amely szerint az igénybe vett szolgáltatások esetében nettó 200 ezer Ft felett szükséges minden esetben szerződést csatolni az elszámoláshoz.

2021.03.11-től módosult:

I. A pénzügyi beszámoló benyújtása fejezetben módosult a bizonylatok becsatolásának rendje, azokat a továbbiakban nem szükséges csatolás előtt hitelesíteni. A záradékolni szükséges dokumentumok közé beemelésre kerültek bérjegyzékek/számfejtő lapok. 

I./3 Árajánlatkéréssel kapcsolatos információk alfejezetben az alábbi változások történtek:

 • Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei közül törlésre került az ajánlatkérő és az ajánlattevő adószáma és elérhetősége.
 • Elfogadható az ár feltüntetésének módozatai között a nettó ár és áfa, valamint a bruttó ár és annak áfa tartalmának feltüntetése is.
 • Az alátámasztó dokumentumok közé beemelésre került a webáruházban leadott megrendelés esetén a vásárlás visszaigazolása. II./2. Vásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások alfejezetben

 • II./2.1. Anyagköltség bekezdésben pontosításra került az alábbi mondat: Nettó 200eFt feletti anyag beszerzés esetén (egy szolgáltatótól egy ugyanazon termék esetén) 3 független árajánlat, árajánlat összehasonlító benyújtása kötelező. (Korábban a szolgáltató helyett szállító megnevezés szerepelt.)
 • II./2.2. Igénybe vett szolgáltatások bekezdésben a számla mellett beemelésre került a szerződés vagy az elküldött és visszaigazolt írásos megrendelő. Törlésre került a „Nettó 200eFt felett minden esetben szerződés vagy az elküldött és visszaigazolt írásos megrendelő, webáruházban leadott megrendelés esetén a vásárlás visszaigazolása szükséges, függetlenül a támogatás terhére elszámolt összegtől.” mondat.

III. Záró elszámolás ellenőrzése fejezetben kiegészült a „Támogatóval szemben fennálló tartozás köztartozásnak minősül” mondat az alábbiak szerint:

A Támogatóval szemben fennálló tartozás köztartozásnak minősül, amely vissza nem fizetés esetén a NAV útján kerül behajtásra.

 

2. Beszámoló kitöltési útmutató

1.     Törlésre került, hogy „minden csatolandó dokumentumot hiteles másolatban kell csatolni.”

2.     Személyi jellegű kifizetés esetében a csatolandó dokumentumok felsorolásában a „Szerződés vagy megrendelő, megrendelő visszaigazolása:” -hoz releváns esetekben beemelésre került a munkaszerződés.


A módosított dokumentum a https://vallalkozostart.hu/dokumentumok között érhető el.

 

Beszámolók benyújtási módjának és határidejének változása

A Felhívásban és a Támogatói okiratban előírt beszámolási kötelezettség (szakmai és pénzügyi beszámolók) teljesítése COVID-19 járványhelyzet által okozott nehézségek és a vonatkozó útmutatók változása miatt az alábbi ütemezés szerint történik:

 • a projektidőszakot 2020. december 1-jén vagy azt követően megkezdőknek az első időközi beszámolót a Felhívás szerinti ütemezés szerint kell benyújtaniuk
 • a projektidőszakot 2020. augusztus, szeptember, október, és november 1-jén megkezdőknek az első időközi beszámolót legkésőbb 2021.03.20-ig kell benyújtaniuk.
 • amennyiben a beszámoló beadási határidejének lejárta előtti 15. napig az előleg nem érkezik meg az elkülönített bankszámlaszámra, az aktuális beszámolót az előleg bakszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül kell beadni.
 • amennyiben az előző beszámoló elfogadása elhúzódik, az aktuális beszámolót az előző beszámoló elfogadását követő 15. napig kérjük benyújtani a Forrástár felületén.

A beszámolók benyújtásával kapcsolatban a vállalkozói képzés egyik oktatója, Szeredi Pál készített videós segédanyagot, melyet ide kattintva érhet el.

A beszámolót a vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalról letölthető, hatályos útmutatók szerint kell benyújtani. Az útmutatókat a visszajelzések alapján igyekszünk folyamatosan aktualizálni, pontosítani a könnyebb használhatóság érdekében. Az elmúlt időszak módosításairól az alábbi tájékoztatóban adunk hírt.

A BESZÁMOLÓ BEADÁSÁNAK BEMUTATÁSA (Videósegédlet)

Az első beszámoló benyújtásának módjáról a vállalkozói képzés egyik oktatója, 
Szeredi Pál készített videóanyagot, mely alább két részletben megtekinthető, vagy ide kattintva elérhető.

Beszámoló benyújtása 1. rész:


Beszámoló benyújtása 2. rész:


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Programba Vonási Szerződés aláírására vonatkozó eljárásrend 2020. július 01-től.

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény