Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december, 2021

Figyelemfelhívás a projektmegvalósítás során előforduló gyakori kockázatok, hibák megelőzéséről!

2021.12.22. Tisztelt Támogatott Vállalkozók! A pályázati elszámolás során továbbra is rendszeresen jelentkeznek hiányosságok, problémák, melyre a támogatás gördülékeny kifizetése érdekében ismételten felhívjuk a figyelmüket, és elvárjuk a Támogatói okiratban foglalt kötelezettségek teljesítését! 1.       KOMA A Program Felhívásában jeleztük, hogy a támogatott vállalkozásnak a teljes támogatási időszak alatt szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) ! /pályázati Felhívás 6. 15) alpont, 15. pont, 17. pont, 18. pont, 19. pont, 22. pont, Támogatói okirat 2.2 pont/ A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt nem fizethető ki támogatás. Amennyiben a záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylésről szóló döntés meghozatalakor a támogatást igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy köztartozás mentességét 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással felszólításra sem igazolja, jogosulatlan igénybevétel kerül megállapítá

Beszerzések megvalósulási határidejével kapcsolatos könnyítés

Frissítve: 2022.02.28. A pályázati Felhívás szerint a projekt keretében (a projektek előkészítéséhez kapcsolódó költségeket kivéve) csak a támogatási időszakban felmerült költségek számolhatóak el.  A Covid-19 pandémia miatt kialakult veszélyhelyzetben a mikro- és kisvállalkozások jelentős részének működését, tevékenységi körét, ebből adódóan a tervezett beszerzések körét is jelentősen át kellett alakítani, így a beszámolók beadása a támogatottak részéről több esetben késéssel valósult meg. Emellett a beszámolók beadására kialakított  online felület ( Forrástár) programspecifikus átalakítása, a beszámolók speciális elvárásoknak megfelelő beadásához szükséges fejlesztések és hibajavítások a tervezettnél hosszabb időt vettek igénybe. A késve benyújtott beszámolók, illetve a jelentős mértékű hiánypótlási kötelezettség miatt a pályázók időközi beszámolóinak bírálata és a támogatási összeg aktuális részének kifizetése is a tervezett ütemezéstől eltérően elhúzódott.  Fenti hatások miatt a Ke

Tájékoztató CSED igénybevételével kapcsolatos eljárásrendről

  Hatályos: 2021.11.19-től Tájékoztatás támogatási jogviszony alatt gyermeket vállaló egyéni vállalkozó lehetőségeiről   1.     Projekt megvalósítási időszakban (12 hónapos önfoglalkoztatás) alatt CSED igénybevétele esetén Mivel az önfoglalkoztatás kötelező elem a projektmegvalósítás során , így a megvalósítási időszakban nincs lehetőség arra, hogy a támogatásban részesülő egyéni vállalkozó „maga helyett” az alkalmazott bérét számolja el a projektben. Mindezek alapján a CSED folyósítási idejének kezdetéig a vállalkozó a támogatási időszak lerövidítését kezdeményezi , azaz a projekt megvalósítási időszakát csökkenteni szükséges. Ezáltal a megvalósítási időszak addig tart, amíg az egyéni vállalkozó nem részesül CSED-ben . (Pl. a 12 hónapos megvalósítási időszak 8 hónapra csökken, így 8 havi bér és az erre eső 40%-os átalány összege nyújtható támogatásként.) Ebben az esetben a támogatói okirat módosítása szükséges. A fenntartási időszak ebben az esetben is a támogatási idősza

Határidő módosítása - Elszámolások beküldése a 2021. decemberi ünnepi időszakot követően

Kép
Frissítve: 2022.01.03. Beszámolók benyújtási határidejével kapcsolatos könnyítés Felhívjuk azon pályázóink figyelmét, akiknek az időszakos vagy záró beszámoló benyújtási kötelezettsége 2021. december 31-ig volt esedékes, hogy a beszámoló Forrástárban történő beadási határidejét az ünnepi időszakra tekintettel 2022. január 20-ig meghosszabbítottuk! Az év végéig esedékes beszámolók módosított határidőre történő benyújtása esetén a Támogató 2022.01.20-ig szankciót nem alkalmaz! Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti határidő-módosítás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek a beszámolóval érintett 3 vagy 6 hónapos beszámolási időszaka 2021.11.30-án járt le, így a beszámoló benyújtásának határideje 2021.12.31. lett volna. A határidő-módosítás azokra is vonatkozik, akik a projektjüket lezárták és az összes beszerzésüket teljesítették 2021.11.30-ig. Számukra az utolsó, 3 vagy 6 hónapos időszakról szóló záróbeszámoló benyújtási határideje is 2022.01.20-ra módosul! A határidő-módosítás továbbá von