Beszerzések megvalósulási határidejével kapcsolatos könnyítés

 Közzétéve: 2021.12.22.


A pályázati Felhívás szerint a projekt keretében (a projektek előkészítéséhez kapcsolódó költségeket kivéve) csak a támogatási időszakban felmerült költségek számolhatóak el. 

A Covid-19 pandémia miatt kialakult veszélyhelyzetben a mikro- és kisvállalkozások jelentős részének működését, tevékenységi körét, ebből adódóan a tervezett beszerzések körét is jelentősen át kellett alakítani, így a beszámolók beadása a támogatottak részéről több esetben késéssel valósult meg. Emellett a beszámolók beadására kialakított  online felület (Forrástár) programspecifikus átalakítása, a beszámolók speciális elvárásoknak megfelelő beadásához szükséges fejlesztések és hibajavítások a tervezettnél hosszabb időt vettek igénybe.

A késve benyújtott beszámolók, illetve a jelentős mértékű hiánypótlási kötelezettség miatt a pályázók időközi beszámolóinak bírálata és a támogatási összeg aktuális részének kifizetése is a tervezett ütemezéstől eltérően elhúzódott. 

Fenti hatások miatt a Kedvezményezettek beszerzései több esetben nem tudtak megvalósulni a projektidőszak 12 hónapja alatt.

Fentieket figyelembe véve a Támogató az alábbi, elszámolások beadásával kapcsolatos Határozatot hozta:

Támogató hozzájárul, hogy a COVID-19 pandémia mikro- és kisvállalkozókra gyakorolt hatásai, illetve beszámolók benyújtását kezelő online rendszerben (Forrástár) felmerült technikai problémák miatti támogatotti beszerzések elhúzódásának kezelése érdekében a Kedvezményezett erre vonatkozó kérelme esetén a projektidőszakban meg nem valósuló dologi és beruházási költségekre megítélt támogatás felhasználása a fenntartási időszak első három hónapjában is engedélyezett.

Kedvezményezett erre vonatkozó indokolt kérelme esetén az érintett vállalkozások záró beszámolójának beadási határideje az utolsó elszámolni kívánt beszerzés teljesülését követő hónap utolsó napja, de legkésőbb a projekt kezdetétől számított 16. hónap utolsó napja.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény

Közlemény Beszámolók benyújtásával kapcsolatos könnyítésekről