Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus, 2021

Közlemény Beszámolók benyújtásával kapcsolatos könnyítésekről

  Hatályos: 2021.08.03-tól.   Beszámolók benyújtásával kapcsolatos változások   Az alábbi egyszerűsítéseket, könnyítéseket 2021.08.03-tól annak érdekében vezetjük be, hogy a Támogatott vállalkozások (továbbiakban: Kedvezményezettek) számára az időközi beszámolók benyújtását egyszerűbbé, gördülékenyebbé tegyük, és azok ellenőrzését, így a kifizetéseket is felgyorsítsuk. Ahhoz, hogy az alábbi változásokat alkalmazni tudjuk, a Támogató részéről a hatályos Támogatói okiratok (továbbiakban: Okirat) egyoldalú módosítására van szükség, melyről a 2021. július végéig hatályba lépett okirattal rendelkezőket 2021.08.23-ig a Forrástár felületén kiértesítjük. A módosítás hatályba lépéséhez szükséges, hogy a Kedvezményezett az Okiratok módosítását elfogadja.   1.      Az időközi beszámolók benyújtásának rendje az alábbiak szerint változik. Kedvezményezett saját döntése alapján bármelyik két egymást követő negyedéves Időközi illetve Záró beszámolót és kifizetési igénylést összevonva is b

Közlemény Tartaléklistára került (VS-1008 feletti sorszámú) pályázók támogatásáról

Hatályos: 2021.08.03-tól. Tartaléklistára került pályázók támogatása A „Vállalkozó Start” Program lebonyolítására az illetékes minisztériummal kötött szerződés kiegészítő forrásra vonatkozó módosítása hatályba lépett, így a VS-1008 pályázati azonosítónál magasabb sorszámmal beérkezett pályázatok érvényességéről, vagy a szükséges további hiánypótlásokról az értesítések Forrástárban és e-mailben történő kiküldését megkezdtük. A benyújtott pályázatok bírálatának elhúzódása miatt a Támogatói okirattal még nem rendelkező pályázók számára lehetővé vált, hogy a projekt kezdő dátumát 2021.06.01-re, 2021.07.01-re, vagy legkésőbb 2021.08.01-re módosítsák, amennyiben az egyéb elszámolni kívánt költségekre vonatkozó beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele a fenti módosított projektkezdési dátumot megelőzően nem történt meg. Mivel a projekt megvalósításának időtartama 12 hónap, kérjük figyeljen arra, hogy a projekt kezdő dátuma és a befejezés dátuma (hónap utolsó napja) között pontosa