Közlemény Beszámolók benyújtásával kapcsolatos könnyítésekről

 Hatályos: 2021.08.03-tól. 

Beszámolók benyújtásával kapcsolatos változások 

Az alábbi egyszerűsítéseket, könnyítéseket 2021.08.03-tól annak érdekében vezetjük be, hogy a Támogatott vállalkozások (továbbiakban: Kedvezményezettek) számára az időközi beszámolók benyújtását egyszerűbbé, gördülékenyebbé tegyük, és azok ellenőrzését, így a kifizetéseket is felgyorsítsuk.

Ahhoz, hogy az alábbi változásokat alkalmazni tudjuk, a Támogató részéről a hatályos Támogatói okiratok (továbbiakban: Okirat) egyoldalú módosítására van szükség, melyről a 2021. július végéig hatályba lépett okirattal rendelkezőket 2021.08.23-ig a Forrástár felületén kiértesítjük. A módosítás hatályba lépéséhez szükséges, hogy a Kedvezményezett az Okiratok módosítását elfogadja.

 

1.     Az időközi beszámolók benyújtásának rendje az alábbiak szerint változik.

Kedvezményezett saját döntése alapján bármelyik két egymást követő negyedéves Időközi illetve Záró beszámolót és kifizetési igénylést összevonva is benyújthatja, mely esetben a beszámolóban a projekt megvalósításának már lezárult 6 naptári hónapja számít beszámolási időszaknak. Az Időközi illetve Záró beszámolót és kifizetési igénylést a továbbiakban a 3 vagy 6 hónapos beszámolási időszakot követő naptári hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az előző kifizetési igénylés elfogadását követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a Forrástár felületén, figyelembe véve a https://vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalon közzétett Időközi és Záróbeszámoló benyújtásának rendjéről szóló hatályos útmutatót és mellékleteit.

A beszámoló Forrástárban történő véglegesítését követően a felületen számlaösszesítőt kell generálni, majd azt a Köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) szereplést igazoló dokumentummal együtt 15 napon belül cégszerűen aláírva postai úton kell beküldeni a Támogató felé.

A beszámolók ellenőrzése a postai beérkezést követően kezdődik el! 

 

2.  A támogatott vállalkozások likviditásának fenntartása érdekében a Támogatási előleg kifizetésén felül Időszaki előzetes kifizetésre nyílik lehetőség.

A támogatott projekt megkezdését követő első (3 vagy 6 hónapról benyújtott) időközi kifizetési igényléshez tartozó számlaösszesítő postai benyújtása Időszaki előzetes kifizetés igénylésének minősül.

Az Időszaki előzetes kifizetésre vonatkozó rendelkezés hatályba lépését (2021.08.03.) megelőzően postai úton is benyújtott első kifizetési igénylés esetén az Időszaki előzetes kifizetésére abban az esetben kerül sor, ha a projekt megkezdését követő első időközi kifizetési igénylés alapján kiutalható támogatási összeg kifizetése még nem történt meg, vagy annak Támogatott számlájára történő átutalására jelen módosítások hatályba lépésétől számított 20 napon belül (2021.08.23-ig) nem kerül sor. Az Időszaki előzetes kifizetésre legkésőbb a fenti módosításokra vonatkozó egyoldalú Támogatói okirat-módosítások elfogadását követően legkésőbb 2021.08.31-ig kerül sor.

Az Időszaki előzetes kifizetésre vonatkozó rendelkezés hatályba lépését (2021.08.03.) követően benyújtott első beszámoló esetén a kifizetés a fent jelölt számlaösszesítő postai beérkezését követő 30 napon belül történik meg az elkülönített bankszámlára, amennyiben a kifizetési igénylésben kért összeg teljes kifizetése a fenti dátumot meg nem előzi.

Az Időszaki előzetes kifizetés összege 739.206 Ft.

Az Időszaki előzetes kifizetéseket a fenti határidőn belül ütemezetten teljesítjük, figyelembe véve, hogy mikor kezdődött a projektidőszak, illetve mikor került postai úton megküldésre az első kifizetési kérelemhez kapcsolódó számlaösszesítő.

Amennyiben az Időszaki előzetes kifizetésre sor kerül, annak összege az első kifizetési igénylés elfogadása során kerül elszámolásra (az első kifizetési igénylés elfogadott támogatási összegéből kerül levonásra).

 

Ismételten felhívjuk a Támogatottak figyelmét, hogy a megítélt támogatás utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre, így az előlegen felüli elszámolható költségeket a Támogatottnak saját erőből, illetve a bevételekből kell finanszíroznia az utólagosan benyújtott kifizetési igénylésekben elfogadásra kerülő támogatási összeg megérkezéséig!

A kifizetésekre abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA), ezért javasoljuk, hogy azt a Támogatott minden hónap 12-én a vállalkozás adószáma alapján a kifizetések mielőbbi teljesítése érdekében ellenőrizze! (Amennyiben a vállalkozás nem szerepel a KOMA adatbázisban, akkor az elszámolásban igényelt összeg, illetve az előleg kifizetéséhez a vállalkozás nevére szóló nullás adóigazolást kell megküldenie az OFA részére, melynek beszerzéséről és megküldéséről a Támogatottnak kell gondoskodnia!)


3. Az SZJA-alapon adózó egyéni vállalkozásoknak nem kell munkaszerződést csatolniuk a beszámolóhoz alátámasztó dokumentumként.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen