Tájékoztató GYED igénybevételével kapcsolatos eljárásrendről

 

Hatályos: 2021.11.19-től

Tájékoztatás

támogatási jogviszony alatt gyermeket vállaló egyéni vállalkozó lehetőségeiről


 

1.    Projekt megvalósítási időszakban (12 hónapos önfoglalkoztatás) alatt CSED igénybevétele esetén

Mivel az önfoglalkoztatás kötelező elem a projektmegvalósítás során, így a megvalósítási időszakban nincs lehetőség arra, hogy a támogatásban részesülő egyéni vállalkozó „maga helyett” az alkalmazott bérét számolja el a projektben.

Mindezek alapján a CSED folyósítási idejének kezdetéig a vállalkozó a támogatási időszak lerövidítését kezdeményezi, azaz a projekt megvalósítási időszakát csökkenteni szükséges. Ezáltal a megvalósítási időszak addig tart, amíg az egyéni vállalkozó nem részesül CSED-ben. (Pl. a 12 hónapos megvalósítási időszak 8 hónapra csökken, így 8 havi bér és az erre eső 40%-os átalány összege nyújtható támogatásként.) Ebben az esetben a támogatói okirat módosítása szükséges.

A fenntartási időszak ebben az esetben is a támogatási időszak lezárását követő 1 év, ez időszak alatt a vállalkozás működtetésére vonatkozó elvárás és a fenntartási időszakra járó bevételi elvárás sem változik. Visszafizetési kötelezettség önmagában a támogatási időszak lerövidítése folytán nem keletkezik.


 2.    Projekt megvalósítási időszakban gyermekvállalás CSED-re való jogosultság nélkül

    A)   30 napot meghaladó keresőképtelenség miatti vis maior bejelentése mellett a támogatási jogviszony megszűnik, visszafizetési kötelezettség nem keletkezik, a vállalkozás fenntartásának kötelezettsége a támogatási jogviszonnyal együtt megszűnik.

       B)     Vállalkozási tevékenység folytatása a támogatási jogviszony fenntartása mellett.


 3.    Fenntartási időszakban CSED igénybevétele

Nincs szükség az egyéni vállalkozás szüneteltetésére a fenntartási időszakban sem, viszont már nem kötelező az önfoglalkoztatás megvalósítása. Ezáltal a támogatottnak lehet alkalmazottja, az így működő vállalkozás által termelt (ár) bevétel révén teljesítendő a kötelező vállalás:

A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári évben, realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

Amennyiben a vállalkozónak nincs alkalmazottja és nem tudja a kötelező vállalást a fenntartási időszakban teljesíteni,  a CSED-ről szóló határozat benyújtásával a támogatási jogviszony megszűnését kell kezdeményeznie, függetlenül attól, hogy a Rendelet a támogatási időszak alatt igénybe vett CSED-et említi.  (25.§ A támogatási jogviszony a teljesítést - ideértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentummegőrzési és a fenntartási kötelezettséget is - megelőzően csak vis maior, a támogatói okirat Kincstár általi visszavonása, felmondás, a támogatást igénylő támogatási jogviszonytól való elállása, a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetek alapján, valamint a 3. és 4. célterület tekintetében a vállalkozást alapító vezető tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó által a támogatási időszak alatt igénybe vett csecsemőgondozási díj esetében szűnik meg.)

A CSED igénybevétele nem minősül vis maiornak, de a vis maior analógiájára kezelendő. A CSED igénybevétele esetén a Korm. rendelet 27. § (5) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazására nem kerül sor, de a támogatási jogviszony lezárásáig folyósított támogatási összeggel el kell számolni.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen