KATA-jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatás

 Frissítve: 2022.08.30.

Tisztelt Támogatott Vállalkozók!

A KATA-jogszabályok változásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

2022.08.31-ig KATA-adózó betéti társaságok:

 • Az egyszerűsített végelszámolás alatt levő betéti társaság az egyszerűsített végelszámolás időszaka alatt is teljesítheti a fenntartási időszakot, amennyiben a fenntartási időszak nem nyúlik túl az egyszerűsített végelszámolás időszakán. (az egyszerűsített végelszámolás időszaka alatt a vállalkozás működhet, tevékenységét végezheti, számlázhat, bevételt termelhet, illetve a betéti társaság egyszerűsített végelszámolása visszavonható a Bt. megszűnése nélkül, ha a felszámolást nem hatóság indítja el)
  Ebben az esetben a betéti társaság a fenntartási időszak végéig nem szűnhet meg!
 • Amennyiben a betéti társaság támogatott beltagja kültaggá válik, de kültagként ő marad a Bt. többségi tulajdonosa (legalább 75%-os tulajdonrész), és vezető tisztségviselője, a betéti társaság teljesíteni tudja a fenntartási kötelezettségét. A betéti társaság a fenntartási időszak végéig ebben az esetben sem szűnhet meg!
 • Amennyiben a betéti társaság egyszerűsített végelszámolása mellett beltagként az átmeneti szabályok szerint (297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet) 2022. szeptember 30-ig egyéni vállalkozást alapít, az ÚJONNAN LÉTREHOZOTT EGYÉNI VÁLLALKOZÁSÁVAL ABBAN AZ ESETBEN TUDJA TELJESÍTENI A FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGÉT, ha  erre a megoldásra Támogatóként ENGEDÉLYT KAPUNK AZ ILLETÉKES MINISZTÉRIUMTÓL! Beküldött engedélyezési kérésünkre várhatóan szeptember első felében kapunk választ. 
  (Ebben az esetben a Támogatói okirat módosítására lesz szükség, és a fenntartási kötelezettséget teljesítő egyéni vállalkozás nem módosítható.)
  /A kérelmünkben az is szerepel, hogy egyéni vállalkozóból, betéti társaságból jogutódlással alakuló korlátolt felelősségű társaság is teljesíthesse a fenntartási kötelezettséget/


KATA-adózó egyéni vállalkozók:

Több megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy a KATA törvény módosítása miatt mikortól lehet adózási formát változtatni. 
A projekt megvalósítása során az adózási forma változtatása megengedett, a szakmai beszámolók, illetve a fenntartási jelentés kitöltése folyamán kell ezt bejelenteniük. Hangsúlyozzuk, hogy ez csak az adózási formára vonatkozik, az egyéni vállalkozási formára vonatkozóan a fenntartási kötelezettség továbbra is fennáll.

Tájékoztató FÓRUMOK:

Tájékoztató Fórumot tartunk 2022.08.30-án kedden, 18 órától ismét Zoom-felületen a Fenntartási jelentések beadásával és a KATA-jogszabályok változásával kapcsolatos teendőkről.

18 órától a Fenntartási jelentéssel kezdünk,  majd a KATA-átállás gyakorlati teendőiről beszél Szeredi Pál tanár úr.

A Fórum során megbeszéljük, milyen további lehetőségei vannak a fenntartási kötelezettség teljesítésére a KATA-s vállalkozásoknak, bt-knek 2022.09.01-től. Igyekszünk további segítséget nyújtani a legkisebb adó- és járulékteher emelkedést jelentő adózási forma megválasztásában, információk biztosításában.

A Fórumon a KATA-s betéti társaságok képviselőinek kiemelten érdemes részt venniük!

Bejelentkezni a vallalkozostart.hu oldalon felhasználói fiókjában a Mentorfórum-ra kattintva tud, és a bejelentkezést követően ott találja majd hétfőtől a bejelentkezéshez szükséges Zoom-linket is!

Az előadó felé előzetesen kérdéseket is lehet beküldeni, hogy azokra fel tudjanak készülni.
Kérdéseiket a vallalkozostart@ofa.hu címre küldjék, a levél tárgya ez legyen: Mentorfórum - Kérdés

A Fórumon való igazolt részvételt 1 alkalmas mentoráláson történő megjelenésként igazoljuk mindazok számára, akik még nem vették igénybe legalább 4 alkalommal a kötelezően előírt, térítésmentesen biztosított mentorálást, vagy nem használták fel a maximálisan igénybe vehető 6 mentorálási alkalmat, továbbá jelenlétük fényképpel, és a VS-szám beírásával igazolt!

A Forrástár 2022.08.28-29-én csak részlegesen volt elérhető a Fenntartási jelentések megjelenése miatt, 08.30-tól ismét rendben elérhető, a beszámolók beadhatóak, a fenntartási jelentések minden pályázónál a fenntartási időszakot követő napon megnyílnak.

Ezúton is megragadjuk az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmét a vallalkozostart.hu oldalunkon elérhető Hírek, Tájékoztató, Üzleti ajánlatok menüpontokra, melyet rendszeresen aktualizálunk. Kérjük, kísérje figyelemmel az ott megjelenített információkat!


2022.08.26. Kiegészítés:

Több megkeresés érkezett arra vonatkozóan, hogy a KATA törvény módosítása miatt mikortól lehet adózási formát változtatni. Válaszunk: 

A projekt megvalósítása során az adózási forma változtatása megengedett, a szakmai beszámolók, illetve a fenntartási jelentés kitöltése folyamán kell ezt bejelenteniük. Hangsúlyozzuk, hogy ez csak az adózási formára vonatkozik, a vállalkozási formára vonatkozóan a fenntartási kötelezettség továbbra is fennáll.


Tisztelt KATA adózó Támogatottak!                                                                    Közzététel: 2022.07.12.

A KATA jogszabály-változással kapcsolatban érzékeltük, és a levelek alapján tapasztaljuk is, hogy sokan nehézségekbe ütköznek a 12 hónapos fenntartási időszak teljesítése során.

Fontos megjegyeznünk, hogy az adózási jogszabályok változása jogi értelemben nem idéz elő vis maior helyzetet (előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely kötelezettség elvégzésében), mivel bár az előre nem látható adózási szabályok módosítása jelentős mértékben növelheti az adó- és járulékterhet, az jogi-adózási értelemben nem számít elháríthatatlan akadálynak. Az adózási forma mind a megvalósítási, mind a fenntartási idő alatt eddig is szabadon változtatható volt, és ezt követően is az marad a változó jogszabályi keretek között. Az ilyen jellegű változást a szakmai beszámolók, illetve a fenntartási jelentés kitöltése folyamán kell bejelenteni.

Nincs tehát lehetőség arra, hogy a fenntartási kötelezettség alól a KATA-jogszabályok változása miatt a vállalkozás mentesüljön, teljesíteni kell a fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeket, melyet a program Felhívása és a Támogatói okirat szerint a támogatás érdekében mindenki vállalt!

A legfontosabb előírások:

 • a vállalkozás a támogatási időszakot (projektidőszakot, projektévet) követő 12 hónapos fenntartási időszakban működjön, nem szűnhet meg, és nem is szünetelhet
 • a támogatási időszak (projektidőszak, projektév) utolsó napját magában foglaló naptári évben realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele minimum 1.000.000 Ft-ot érje el
 • a vállalkozás székhelye Budapesten vagy Pest megyében maradjon
 • a vállalkozásnak ne legyen köztartozása, szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos szabályozás alapján „Vállalkozó Start” Program Felhívásában és a Támogatói okiratban vállalt fenntartási kötelezettségek nem teljesítése esetén a teljes támogatási összeget vissza kell követelnünk, ez nem a Támogató döntése, ezt jogszabály írja elő számunkra!

Nagyon sok megkeresést kaptunk arról, hogy a KATA adózási formát érintő változások miatt sokan kényszerülnek adózási forma váltására, vannak, akik az ezzel kapcsolatos adózási-könyvelési ismeretekben várnak tanácsot tőlünk és olyanok is, akik úgy látják, hogy a változások a vállalkozás fenntartását, így a "Vállalkozó Start"-programban vállalt kötelezettségük teljesítését veszélyeztetik.

A KATA-s Bt-k esetében felmerült annak igénye, hogy a fenntartási időszakban a vállalkozási tevékenységet KATA-s egyéni vállalkozás formájában folytathassák, ezt azonban a jelenlegi jogi környezetben a fenntartási időszakban nem tudjuk elfogadni.

A felmerült igényeket, kockázatokat jeleztük a Támogatást biztosító illetékes minisztérium felé, meg kell azonban jegyeznünk, hogy a támogatások kezelését a Felhívásokon túl jogszabályok határozzák meg, így ebben a kérdésben kizárólag az illetékes minisztérium jogosult engedményeket tenni, szükség szerint jogszabályt módosítani. A folyamatot igyekszünk mi is sürgetni, de sajnos a döntés elhúzódására kell számítani. Reméljük, hogy ennek ellenére a KATA-s Bt-k számára is találunk elfogadható megoldást augusztus végére, szeptember elejére. 

2022 augusztusában szakértők bevonásával, online fórumok, vagy mentorálások keretében igyekszünk további segítséget nyújtani a legkisebb adó- és járulékteher emelkedést jelentő adózási forma megválasztásában, információk biztosításában.

Fentiekkel kapcsolatos eseményekről, információkról jelen Tájékoztató felületen, esetenként e-mailben küldünk tájékoztatást az érintett vállalkozások számára.

Üdvözlettel:
"Vállalkozó Start" Program


frissítve: 2022.08.16.

Tisztelt Támogatott pályázóink!

Felhívjuk a figyelmét, hogy amint azt korábban ezen a felületen is ígértük, 

2022.08.18-án 18:00 órakor ismét online MentorFórumot szervezünk, melynek témái:

 - Támogatottak fenntartási kötelezettségről, fenntartási jelentés benyújtásáról,

 KATA-jogszabályokkal kapcsolatos változásokról és azok hatásairól

 - Üzleti együttműködések a támogatott vállalkozások között

Előadók: Szeredi Pál oktató, Pető Ákos könyvelő és könyvvizsgáló, Rutai Gábor OFA-programvezető

A Fórumon való igazolt részvételt (jelenlét visszaigazolása VS-számmal chat-ben, és fényképeken való szereplés) 1 alkalmas mentoráláson történő megjelenésként igazoljuk mindazok számára, akik még nem vették igénybe legalább 4 alkalommal a kötelezően előírt, térítésmentesen biztosított mentorálást.

Ha részt szeretne venni a Zoom-os MentorFórumon, 
jelentkezzen 2022.08.18-án 17:00 óráig a vallalkozostart.hu oldalon 
Felhasználói fiókjába belépve a Fórum menüpontban! 
Jelentkezést követően tudja megtekinteni a belépéshez szükséges Zoom-linket!

A MentorFórumon maximum 498 támogatott vehet részt.

Ezúton is megragadjuk az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmét a vallalkozostart.hu oldalunkon elérhető Hírek, TájékoztatóÜzleti ajánlatok és GY.I.K. menüpontokra, melyet rendszeresen aktualizálunk. Kérjük, kísérje figyelemmel az ott megjelenített információkat!

 

A mentorálás igénybevételének lehetősége 2022 októberében lezárul!

Felhívjuk figyelmét, hogy záróbeszámoló és záró kifizetési kérelem csak abban az esetben kerül ellenőrzésre, ha a legalább 4 mentorálási alkalmon való részvétele igazoltan teljesült!

Kérjük ellenőrizze ezt a fiókjába belépve (a Mentorálás menüpont alatt legalább 4 zöld mentorálási alkalomnak kell szerepelnie)

Köztartozásmentes adatbázisban (KOMA) adatbázisban szereplés a fenntartási időszak utolsó napjáig

A Program Felhívásában jeleztük, hogy a támogatott vállalkozásnak a teljes támogatási időszak alatt, és azt követően az utolsó kifizetésig, illetve a fenntartási időszak végéig szerepelnie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA)! A köztartozásmentes adatbázisban történő megjelenés a vállalkozás adószámának megadásával itt ellenőrizendő: https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig érvényes! Javasoljuk minden hónap 11-én ellenőrizni!!!

Üzleti ajánlatok támogatott vállalkozóknak

https://vallalkozostart.hu honlapon elérhető az Ajánlatok menüpont, ahol a „Vállalkozó Start” Program keretében támogatott vállalkozások számára kínálunk kedvezményes üzleti ajánlatokat.

Javasoljuk, hogy kísérjék figyelemmel a közzétett információkat, ahol feltüntettük az OFA Nonprofit Kft. vállalkozásfejlesztési pályázatát is: https://ofa.hu/vallalkozasfejlesztes

Bemutatkozási, üzleti kapcsolatépítési lehetőség

Az Ajánlatok menüponban elérhető egy viszonylag gyorsan kitölthető, bemutatkozást és kapcsolatépítést szolgáló felületet, aki a bemutatkozó kérdőívet kitölti, el tudja érni a többi vállalkozás által folyamatosan feltöltésre kerülő információkat is, egyelőre Google-táblázatos, könnyen kereshető formában. Vállalkozására vonatkozó információkat itt tudja megadni: https://forms.gle/4896SbprmkyN8CVk6

Ezúton is megragadjuk az alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmét a vallalkozostart.hu oldalunkon elérhető Hírek, TájékoztatóÜzleti ajánlatok és GY.I.K. menüpontokra, melyet rendszeresen aktualizálunk. Kérjük, kísérje figyelemmel az ott megjelenített információkat! 

Üdvözlettel:


Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet

Fenntartási jelentés beadásáról információk, kitöltési útmutató