Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény

Aktualizálva: 2021.04.13. 

 KÖZLEMÉNY A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSÁRÓL

A "Vállalkozó Start" Program keretében létrejött, induló vállalkozások támogatására rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatás keretösszege kiegészítésre kerül, így a tartaléklistán szereplő üzleti tervek közül a 60 pontot elért üzleti tervvel rendelkezőknek a mai napon további üzleti terv-jóváhagyó tanúsítványokat tudtunk kiállítani.

A támogatási kérelmeket az OFA Nonprofit Kft. elektronikus pályázatkezelő felületén (Forrástár) a benyújtás felfüggesztéséig (a keret kimerüléséig), de legkésőbb 2021. április 30-ig lehet benyújtani. A benyújtási lehetőség esetleges felfüggesztéséről vagy a keret kimerüléséről az OFA Nonprofit Kft. honlapján közleményt tesz közzé. A beérkező pályázatok sorrendjét a pályázat véglegesítését és beküldését visszaigazoló pályázati azonosító sorszáma határozza meg, mely a beküldés időpontja alapján automatikusan képződik.

Kérjük, minden esetben ellenőrizze a támogatási kérelem beérkezéséről a rendszer által küldött automatikus visszaigazoló e-mailt, mely tartalmazza a Pályázat azonosítót (VS-....)!

Mielőbb állítsa össze, és a véglegesítésre kattintva nyújtsa be támogatási kérelmét, hiszen a bírálat során a beadás időpontja, a pályázat visszaigazolt sorszáma alapján állítjuk fel az elsődleges sorrendet!

Kérjük, a Forrástár felületét lehetőség szerint Windows operációs rendszert futtató gépen használják magyar nyelvi és magyar időzóna beállításokkal!
A rendszer Internet Explorer, vagy Mozilla Firefox böngészőkre optimalizált a vallalkozostart.hu/dokumentumok oldalról az 1_sz_melleklet_felhasznaloi_utmutato_v2.0_20201126  elnevezésű kitöltési útmutatóban leírtak szerint. 
A rendszer Internet Explorer, vagy Mozilla Firefox böngészőkre optimalizált. Más böngészőből az üzembiztos használatát nem tudjuk garantálni! Más böngészőből az üzembiztos használatát nem tudjuk garantálni, nem a fenti böngészők használatából eredő károkért felelősséget nem vállalunk!


TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA

A "Vállalkozó Start" Program második komponensének keretében a támogatási kérelmét (pályázatát) az OFA Nonprofit Kft. Forrástár elnevezésű elektronikus pályázatkezelői rendszerében nyújthatják be azon pályázók, akik a Program első komponensének lépéseit sikeresen teljesítették, vállalkozásukat létrehozták, és a vallalkozostart.hu oldalon a felhasználói fiókjukba belépve létrehozott vállalkozásuk adatait teljes körűen megadták, illetve aktualizálták. A vállalkozások létrehozásával kapcsolatos tudnivalókról lentebb írunk.
A létrejött vállalkozás megadott adatait a közhiteles nyilvántartásokban ellenőrizzük, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozásának adatait pontosan a közhiteles nyilvántartásokban szereplő módon rögzítse rendszereinkben, ellenkező esetben azok bejelentését nem tudjuk elfogadni!
 - Egyéni vállalkozók nyilvántartása (EVNY)
 - Közhiteles céginformáció (e-cegjegyzek)
majd az ellenőrzést követően a vállalkozó státuszát Támogatási kérelmet benyújthat-ra állítjuk, melyet a vallalkozostart.hu oldalon a felhasználói fiókjába belépve a felső sárga mezőben  ellenőrizhet. 

A kérelem beadása a Forrástárban két lépésben történik, melyet a lap alján közzétett videós segédanyagban Szeredi Pál tanár úr részletesen bemutat. 


I. A VÁLLALKOZÁSOK MEGALAPÍTÁSA  

A vállalkozást csak azt követően lehet megalapítani, miután az Üzleti terv jóváhagyó tanúsítvány kiállításra került, a korábban megalapított vállalkozások a támogatás igénylésre nem jogosultak!

A vállalkozást az elfogadott üzleti tervvel összhangban kell megalapítani:

- székhelye Budapesten vagy Pest megyében kell legyen;

- TEÁOR vagy ÖVTJ szám egyezzen meg az elfogadott üzleti tervben szereplővel;

- az elfogadott üzleti terv Cash-flow 1.2. év munkalapján szereplő költségtábla képezi majd a támogatási kérelem költségvetésének alapját.

II. ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLA NYITÁSA, BANKI FELHATALMAZÁS

A vállalkozáshoz kapcsolódóan mindenképpen szükséges bankszámlával rendelkezni bármely magyarországi számlavezető banknál. Társas vállalkozásnál, illetve ÁFA-körös egyéni vállalkozás estén a vállalkozói bankszámla nyitása elvárás.

Nem ÁFA-körös egyéni vállalkozás esetén lakossági bankszámla is használható a vállalkozás pénzügyeinek bonyolítására.

A házastárssal közös lakossági bankszámla nem megfelelő.

A vállalkozónak/vállalkozásnak a támogatási időszak alatt két bankszámlát kell kezelnie. Az egyik a vállalkozó/vállalkozás általános folyószámlája (ami egyéni vállalkozó esetén lehet a saját magánszemélyhez kötődő bankszámla), a másik a támogatás céljára Magyarországon vezetett elkülönített pénzforgalmi számla, ahová a támogatási összeg érkezik, és ahonnan a támogatott projektjének kifizetései történnek. Egyéni vállalkozás esetén nem elvárás, hogy az elkülönített számla vállalkozói számla legyen. Az elkülönített bankszámla lehet a vállalkozás/egyéni vállalkozó meglevő bankszámlájához tartozó alszámla is, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel.

Amennyiben a vállalkozó a támogatási időszakot saját felelősségére megkezdte, és még nem rendelkezett elkülönített számlával, a főszámláról történő kifizetéseket, átutalásokat is el tudja majd számolni. A támogatási kérelme elfogadása után a támogatási előleg (a megítélt támogatás 50%-a) az elkülönített számlára fog érkezni. Ezt követően a támogatási alszámláról átvezethető a főszámlára a korábban onnan kifizetett elszámolható költségek összege.

III. TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA

Az OFA Nonprofit Kft. Forrástár rendszerében azok pályázhatnak, akik a vallalkozostart.hu oldalon a felhasználói fiókjukba belépve létrehozott vállalkozásuk adatait teljeskörűen megadták, és a felső sárga mezőben Támogatási kérelmet benyújthat státuszban vannak.

 A FORRÁSTÁR támogatáskezelő felületre az alábbi oldalon tud regisztrálni, majd belépni: 

https://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx

Technikai információ: A rendszer Internet Explorer, vagy Mozilla Firefox böngészőkre optimalizált. Más böngészőből az üzembiztos használatát nem tudjuk garantálni!

1. REGISZTRÁCIÓ A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSÁHOZ

2. REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA


1. REGISZTRÁCIÓ A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSÁHOZ

A támogatáskezelő felületre az alábbi oldalon tud regisztrálni:

https://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx


 A rendszer Internet Explorer, vagy Mozilla Firefox böngészőkre optimalizált. Más böngészőből az üzembiztos használatát nem tudjuk garantálni. 


1. „Regisztráció” menügombra kattintva a megjelenő oldal alján 4 funkciógombot lát, amelyekből a „Vállalkozó Start” Program regisztrációja folyamán csak az első kettőnek van szerepe:
Vissza - amennyiben mégsem szeretne regisztrálni; Szervezet regisztráció – amennyiben most regisztrál.

2.  A lap alján a Szervezet regisztráció gombra kattintson, ne pedig a Személy regisztráció-ra!

3. Olvassa el az oldal középső részén levő információkat, melyek a támogatáskezelő oldal kezelését segítik. Figyeljen arra a továbbiakban, hogy a sárga hátterű mezők mindig kötelezően kitöltendők lesznek, illetve a mezőkre helyezve a kurzort (nem belekattintva!) további instrukciókat olvashat!

4. Szervezet regisztráció folyamata: A felhasználónév szabadon választott 5-15 karakterből álló szó lehet, amelyben a rendszer a nagy- és kisbetűt megkülönbözteti, ékezetet nem lehet használni. A megadott felhasználónevét jól jegyezze meg, mert erről később nem tud emlékeztetőt kérni!

5. Jelszó: legalább 8 karakterből álljon, tartalmazzon kisbetűt, nagybetűt és számjegyet. Ne használjon ékezetes betűket! 

6. A Szervezet nevéhez a vállalkozó/vállalkozás nevét írják, és a továbbiakban is arra vonatkozóan töltsék ki az adatokat. A Pályázat ezen szakaszában már nem természetes személyként pályáznak, hanem egyéni vagy társas vállalkozóként. Egyéni vállalkozóként használja az e.v. megjelölést a neve után!

A bankszámlákhoz elsődlegesen a vállalkozás számlaszámát adja meg, majd a második helyen az elkülönített bankszámlát.

7. Miután a bal oldalon látható 7 menüpont mindegyikének mezőit kitöltötte, kattintson alul a Regisztráció gombra! Hiba esetén megjelenik a figyelmeztető üzenet, egyébként a megadott e-mail címére érkezik egy aktiváló üzenet.

8. Az aktiválás után a megadott felhasználónév és jelszó segítségével be tud lépni a FORRÁSTÁR rendszerbe.

9. Bejelentkezés után a lentebb mellékelt felületet látja. A bal oldali zöld menüsorból válassza ki a „Reg. nyilatkozat” menüpontot.

10. A regisztrációs nyilatkozatot nyomtassa ki, és 20 napon belül (cégszerűen) aláírva postán küldje be egy példányban az OFA Nonprofit Kft. alábbi címére.

Társas vállalkozások esetében a regisztrációs nyilatkozat kizárólag 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta együttes benyújtása esetében érvényes.

A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg elektronikus formában (szkennelve) is csatolandó az elektronikus pályázatkezelő felületen, ezért javasolt annak postázás előtti szkennelése!

Amennyiben időközben számlavezető bankjával aláíratta a honlapunk Dokumentumok menüpontjából letölthető banki felhatalmazó levelet (inkasszó), annak eredeti példányát is be tudja küldeni a borítékban, de erre még később is lesz lehetősége.

Postacímünk: OFA Nonprofit Kft. 1301 Budapest, Pf.: 84.

A borítékra írják rá: „Vállalkozó Start” Program – regisztrációs nyilatkozat
A vírushelyzet miatt személyesen nem tudunk lehetőséget kínálni a fenti dokumentumok átvételére.

2. REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BEADÁSA

Sikeres regisztrációt követően Támogatási kérelmét a pályázati Felhívás mellékletét képző Felhasználói útmutató szerint tudja benyújtani, melyet a https://vallalkozostart.hu/ oldalon a Dokumentumok menüpontban talál „FELH 1. sz. mell. Forrástár Felhasználói útmutató” néven, vagy a Forrástár nyitóoldalán:


A FORRÁSTÁR HASZNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA (Videósegédlet)

A támogatási kérelem beadásának részletes módjáról a vállalkozói képzés egyik oktatója, 
Szeredi Pál készített videóanyagot, mely az alábbiakban közzétételre kerül.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet