Covid-19 vírushelyzet idején felelős projektmegvalósítás és a felmerülő kockázatok kezelése

Aktualizálva: 2021.05.06.

A COVID-19 vírus által előidézett járványügyi helyzet az elmúlt év folyamán több tevékenységi területen jelentősen megnehezítette az új vállalkozások elindítását és fejlesztését, és további jelentős gazdasági kockázatokra lehet számítani a vállalkozói-piaci-gazdasági környezetben a következő hónapok során.

 

A „Vállalkozó Start” Program keretében a vállalkozó és a létrejött vállalkozás a támogatási kérelem beadásával és a támogatói okirat aláírásával jelentős kötelezettségeket vállal:

-    a „Vállalkozó Start” Program első komponensében jóváhagyott üzleti tervet kell megvalósítani, figyelembe véve az okiratban, illetve mellékleteiben rögzített eltéréseket

-    a támogatási időszakot követő további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében az nem is szüneteltethető

-  abban az üzleti/naptári évben, amikor a projekt 12 hónapos megvalósítási időszaka befejeződik (a projektet 2021.01.01-ig megkezdők esetén 2021-ben, a projektet 2021.02.01-jén vagy később kezdők esetén 2022-ben) a realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele el kell érje az 1 000 000 Ft‑ot,

-     KATA-s vállalkozó esetén a jogszabályok szerint a bevétel 60%-a számolható el jövedelemként, ezért a projektidőszak alatt a bevételek összege el kell érje az elszámolt bérjellegű költségek 1,67-szeresét (havi 272.250 Ft-os vállalkozói kivét esetén 12 hónap alatt az 5.445.000 Ft-ot)

-   társas vállalkozás esetén a vállalkozónak minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját

-    a vállalkozónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében, kisadózó vállalkozás esetén a vállalkozónak főállású kisadózónak kell lennie

-   a legutolsó jóváhagyott üzleti tervben meghatározott TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem módosíthatja, illetve új főtevékenységet nem vehet fel

 

Mivel a COVID-19 pandémia jelenléte, és a gazdaságra gyakorolt jelentős hatásai a támogatói okiratok elfogadásakor ismertek, a vírushelyzet nem értelmezhető vis major helyzetnek, a pandémia által okozott gazdasági hatások a fenti kötelezettségek teljesítése alól nem jelentenek felmentést.

Amennyiben a Felhívásban és a Támogatói okiratban, illetve a mellékleteiben szereplő feltételeket nem teljesíti a pályázó, a pályázati támogatást kamatokkal növelt mértékben kell visszafizetnie, mely kötelezettség teljesítéséért az egyéni vállalkozások teljes vagyoni felelősséggel tartoznak.

A kialakuló gazdasági következmények figyelembevételével javasoljuk a pályázók számára, annak felelős átgondolását, hogy az elfogadott üzleti tervben megjelölt tevékenységre milyen hatással lehet a napjainkat meghatározó járványügyi helyzet, és annak mérlegelését, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben vállalkozásuk fenntartható működése teljes mértékben biztosított-e a következő legalább két évben.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a második komponensre vonatkozó pályázati Felhívást, illetve a Támogatói okiratot, és annak mellékleteit, melyeket a https://vallalkozostart.hu/ oldal Dokumentumok menüpontjában talál. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ott megfogalmazott elvárásokat, kötelezettségeket nem tudja biztonsággal teljesíteni, lehetőséget adunk arra, hogy hátrányos következmények nélkül kilépjen a „Vállalkozó Start” programból.

 

Amennyiben

-      megalapította vállalkozását, és beadta támogatási kérelmét, de Támogatói okirattal még nem rendelkezik, illetve

-      rendelkezik Támogatói okirattal, de az előleget még nem kapta meg, vagy azt a gazdasági-piaci kockázatok miatt inkább még kamatok nélkül visszafizetné,

és a „Vállalkozó Start” Programban való részvételének befejezése mellett dönt, kérjük, hogy jelezze ezt a vallalkozostart@ofa.hu címre írt e-mailben, és kollégáink keresni fogják a további teendőivel kapcsolatban.

 

„Vállalkozó Start” Program ügyfélszolgálat

Közzétéve: 2021.04.09.

A COVID-19 vírus által előidézett járványügyi helyzet az elmúlt év folyamán több tevékenységi területen jelentősen megnehezítette az új vállalkozások elindítását és fejlesztését, és további jelentős gazdasági kockázatokra lehet számítani a vállalkozói-piaci-gazdasági környezetben a következő hónapok során.

 

A „Vállalkozó Start” Program keretében a vállalkozó és a létrejött vállalkozás a támogatási kérelem beadásával és a támogatói okirat aláírásával jelentős kötelezettségeket vállal:

-    a „Vállalkozó Start” Program első komponensében jóváhagyott üzleti tervet kell megvalósítani, figyelembe véve az okiratban, illetve mellékleteiben rögzített eltéréseket

-    a támogatási időszakot követő további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében az nem is szüneteltethető

-  abban az üzleti/naptári évben, amikor a projekt 12 hónapos megvalósítási időszaka befejeződik (a projektet 2021.01.01-ig megkezdők esetén 2021-ben, a projektet 2021.02.01-jén vagy később kezdők esetén 2022-ben) a realizált nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele el kell érje az 1 000 000 Ft‑ot,

-     KATA-s vállalkozó esetén a jogszabályok szerint a bevétel 60%-a számolható el jövedelemként, ezért a projektidőszak alatt a bevételek összege el kell érje az elszámolt bérjellegű költségek 1,67-szeresét (havi 272.250 Ft-os vállalkozói kivét esetén 12 hónap alatt az 5.445.000 Ft-ot)

-   társas vállalkozás esetén a vállalkozónak minősített többségi tulajdonnal (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői pozícióját

-    a vállalkozónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében, kisadózó vállalkozás esetén a vállalkozónak főállású kisadózónak kell lennie

-   a legutolsó jóváhagyott üzleti tervben meghatározott TEÁOR szerinti, illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenységét a támogatási időszak alatt nem módosíthatja, illetve új főtevékenységet nem vehet fel

 

Mivel a COVID-19 pandémia jelenléte, és a gazdaságra gyakorolt jelentős hatásai a támogatói okiratok elfogadásakor ismertek, a vírushelyzet nem értelmezhető vis major helyzetnek, a pandémia által okozott gazdasági hatások a fenti kötelezettségek teljesítése alól nem jelentenek felmentést.

Amennyiben a Felhívásban és a Támogatói okiratban, illetve a mellékleteiben szereplő feltételeket nem teljesíti a pályázó, a pályázati támogatást kamatokkal növelt mértékben kell visszafizetnie, mely kötelezettség teljesítéséért az egyéni vállalkozások teljes vagyoni felelősséggel tartoznak.

A kialakuló gazdasági következmények figyelembevételével javasoljuk a pályázók számára, annak felelős átgondolását, hogy az elfogadott üzleti tervben megjelölt tevékenységre milyen hatással lehet a napjainkat meghatározó járványügyi helyzet, és annak mérlegelését, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben vállalkozásuk fenntartható működése teljes mértékben biztosított-e a következő legalább két évben.

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen a második komponensre vonatkozó pályázati felhívást, amelyet a https://vallalkozostart.hu/ oldal Dokumentumok menüpontjában talál, illetve a Támogatói okiratot, és annak mellékleteit. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ott megfogalmazott elvárásokat, kötelezettségeket nem tudja biztonsággal teljesíteni, lehetőséget adunk arra, hogy hátrányos következmények nélkül kilépjen a „Vállalkozó Start” programból.

 

Amennyiben

-      még nem rendelkezik elfogadott üzleti tervvel, vagy az elfogadott üzleti terv alapján vállalkozását még nem alapította meg,

-      megalapította vállalkozását, de még nem adta be támogatási kérelmét, vagy Támogatói okirattal még nem rendelkezik, illetve

-      rendelkezik Támogatói okirattal, de az előleget még nem kapta meg, vagy azt a gazdasági-piaci kockázatok miatt inkább még kamatok nélkül visszafizetné,

és a „Vállalkozó Start” Programban való részvételének befejezése mellett dönt, kérjük, hogy jelezze ezt a vallalkozostart@ofa.hu címre írt e-mailben, és kollégáink keresni fogják a további teendőivel kapcsolatban.

 

„Vállalkozó Start” Program ügyfélszolgálat

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Támogatási kérelmek beadásáról szóló pályázati Közlemény

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen

Beszámolók benyújtási útmutatói és határidők + videós segédlet