Eljárásrendi határidők

 

TÁJÉKOZTATÁS

A „Vállalkozó Start” Program megvalósítása során alkalmazott eljárásrendi határidőkről

 

A Támogatóra vonatkozó határidők

-      Kompetenciamérés eredményének közlése: a szóbeli és írásbeli kompetenciamérést követő 30 nap

-      Üzleti terv benyújtásának lehetősége: képzési tanúsítvány megszerzését követő 10 napon belül a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiók státusza „Üzleti tervet benyújthat” lesz.

-      Üzleti terv elbírálása: a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiókba feltöltéstől számított 60 nap

-      Támogatási kérelem elbírálása: A pályázat Forrástárba történő benyújtását követő 60 nap

-      Támogatási előleg folyósítása: A Támogatói okirat hatályba lépését követő 15 nap

A hiánypótlások ideje a határidőket felfüggeszti, vagyis a hiánypótlás kiküldése és annak befogadása között eltelt napok számával meghosszabbodik az eljárás. A hiánypótlásokra kapott határidő a hiánypótlások közlésével egyidőben kerül meghatározásra.

 

A pályázóra vonatkozó általános határidők (amennyiben nincs egyéni, eseti határidő meghatározva)

-      Üzleti terv benyújtása: a képzési tanúsítvány megszerzését követően állítjuk át a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiók státusza „Üzleti tervet benyújthat” lesz. Az üzleti terv benyújtásának idejét Ön szabadon megválaszthatja 2021. január 31-ig bezárólag.

-      Vállalkozásalapítási tervek közlése: Az üzleti terv jóváhagyását követően minden résztvevőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van, amelynek a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiókjában, a megjelenő „Vállalkozás” menüpontban kell eleget tennie az üzleti terv jóváhagyását követően 5 napon belül (függetlenül attól, hogy mikor alapítja meg a vállalkozását)

-      Vállalkozás megalapításának határideje: Az üzleti terv jóváhagyó tanúsítvány  keltezését követően Ön szabadon megválaszthatja a vállalkozásalapítás dátumát. Vegye figyelembe, hogy támogatási kérelmet csak 2021. április 30-ig van lehetősége benyújtani!

-      Támogatási kérelem benyújtásának határideje: Vállalkozásalapítástól számított 3 hónapon belül, legkésőbb 2021.április 30-ig.

-      Adatszolgáltatás: üzleti terv jóhagyását követő 5 munkanapon belül a Vállalkozó Start oldalán található személyes fiókban a Vállalkozás menüpontban.

-      Hiánypótlások: hiánypótlások közlésével egyidőben kerül meghatározásra.

 

Budapest, 2020.11.10.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Programba Vonási Szerződés aláírására vonatkozó eljárásrend 2020. július 01-től.

Vállalkozás megalapítása, Regisztráció a támogatáskezelő felületen

Támogatási kérelem beadása